<< Twój Bohater F1
KARMA

CZYM JEST KARMA

karma Oryginalny opis angielski: This is a ranged stat that represents your general reputation. The higher the number, the better known and respected you are. If your rep is negative, you are hated by some for your evil actions.
Oryginalny opis polski: Jest to wskaźnik, który obrazuje opinię, jaką się aktualnie cieszysz wśród innych. Im wyższa wartość, tym większą masz renomę i szacunek. Gdy jest ujemna, niektórzy gardzą tobą za złe uczynki.
Komentarz: Na karmę mają wpływ nie tylko twoje uczynki, ale także szczęście.

EXTRA CECHY

Alkoholizm Alcohol addicted (Alkoholizm)
Oryginalny opis angielski: You have a problem with alcohol. Actually, you have many problems with your drinking habits.
Oryginalny opis polski: Masz problem alkoholowy, a ściślej wiele problemów związanych z piciem.
Komentarz i sposób zdobycia: Zgadnij jak to zdobyć? :)
Zabijaka Berserker (Zabijaka)
Opis: You have killed a large number of people. This is generally not a good thing to get known for. People from the wrong side of the track will like you a little more, however.
Oryginalny opis polski: woje sumienie obciąża śmierć wielu osób. Generalnie nie jest dobrze być z tego znanym. Jednak z drugiej strony ludzie, którzy zeszli na złą drogę, czują teraz do ciebie nieco większą sympatię.
Komentarz i sposób zdobycia: Trzeba dużo, dużo, dużo zabijać :).
Uzależnienie od Wygrzewu Buffout Addiction (Uzależnienie od Wygrzewu)
Oryginalny opis angielski: You are addicted to the chem Buffout. You must take this chem on an ongoing basis or suffer the effects of withdrawal.
Oryginalny opis polski: Uzależnił cię od siebie Wygrzew. Musisz ustawicznie przyjmować ten specyfik lub ścierpieć nieprzyjemne skutki jego odstawienia.
Komentarz i sposób zdobycia: Musisz na raz zażyć bardzo dużo tabletek Buffout'u (takie małe, zielone coś ;-)).
Bohater Champion (Bohater)
Oryginalny opis angielski: Your actions have revealed you to be a champion of the people. Your war against evil and villainy is widely known. Honorable people will respect you better.
Oryginalny opis polski: Twoje czyny wylansowały cię na bohatera ludowego. Podjęta przez ciebie krucjata przeciw złu i występkowi jest szeroko znana. Ludzie prawi bardziej cię teraz szanują.
Komentarz i sposób zdobycia: Trzeba być dobrym, sprawiedliwym, moralnym... nuda :)
Dzieciobójca Child Killer (Dzieciobójca)
Opis: You have killed children, the youth of the wasteland. This is considered to be a really bad thing. You evil, evil person.
Oryginalny opis polski: Z twojej ręki giną dzieci, nadzieja Pustkowia. Jest to postrzegane jako naprawdę odrażające, ty zepsuty do szpiku kości zwyrodnialcze.
Komentarz i sposób zdobycia: Wystarczy zabić lub mocno zranić jakiegoś dzieciaka. Niestety ta cecha potrafi bardzo uprzykszyć grę. W wielu miejscach ludzie nie będą chcieli z Tobą rozmawiać.
Uzależnienie od Mentatów Mentats Addiction (Uzależnienie od Mentatów)
Oryginalny opis angielski: You are suffering from Mentat reliant. You must take this particular chem or suffer withdrawal.
Oryginalny opis polski: Cierpisz na uzależnienie od Mentatów. Musisz je regularnie zażywać lub ścierpieć nieprzyjemne skutki ich odstawienia.
Komentarz i sposób zdobycia: Musisz na raz zażyć bardzo dużo Mentats.
Uzależnienie od Nuka Coli Nuka-Cola Addiction (Uzależnienie od Nuka Coli)
Oryginalny opis angielski: You thoroughly enjoy Nuka-Cola, the pop of the post-nuclear world.
Oryginalny opis polski: Chce ci się żyć tylko po Nuka-Coli, podstawowym napoju bezalkoholowym powojennego świata. Jest ona u ciebie ZAWSZE na pierwszym miejscu.
Komentarz i sposób zdobycia: Musisz na raz wypić kilka butelek Nuka-Coli.
Uzależnienie od Psycho Psycho Addiction (Uzależnienie od Psycho)
Oryginalny opis angielski: You have a chem addition. If you do not take Psycho on a regular schedule, you will suffer. If you do, others will suffer.
Oryginalny opis polski: Masz nałóg. Cierpisz, jeżeli regularnie nie przyjmujesz Psycho. Kiedy je przyjmujesz, cierpią inni.
Komentarz i sposób zdobycia: Musisz na raz zażyć bardzo dużo Psycho.
Uzależnienie od AntyRadu Radaway Addiction (Uzależnienie od AntyRadu)
Oryginalny opis angielski: Your body has become addicted to Radaway. While not life threatening, you must take it regularly.
Oryginalny opis polski: Twój organizm uzależnił się od AntyRadu. Choć nie stanowi to zagrożenia dla twojego życia, musisz ten specyfik przyjmować regularnie.
Komentarz i sposób zdobycia: Musisz na raz zażyć bardzo dużo Rad-Away.

<< Twój Bohater F1