<< Twój Bohater F2
TRAITS (Cechy)

Szybki metabolizm Fast Metabolism (Szybki metabolizm)
Oryginalny opis angielski: Your metabolic rate is twice normal. This means that you are much less resistant to radiation and poison, but your body heals faster.
Oryginalny opis polski: Przemiana materii w twoim organizmie przebiega dwukrotnie szybciej niż u przeciętnego człowieka. Oznacza to, że masz o wiele niższą odporność na promieniowanie i trucizny, ale łatwiej zdrowiejesz.
Uwagi: Endurance (Wytrzymałość) podnosi odporności na promieniowanie i truciznę, przyspiesza leczenie oraz zwiększa ilość punktów życia. Jeżeli masz niski EN (WT) to jest coś dla Ciebie, gdyż przy wartości 1 Twoje odporności są praktycznie żadne, a prędkość leczenia równa jest 1. Natomiast przy maksymalnym 10 prędkość leczenia wynosi 3. Tak więc, jeśli nie obchodzą Cię odporności i duża ilość puntów życia, a tylko prędkość leczenia ran (oraz zatruć i uzależnień), to weź Endurance koło 4 i właśnie tego Traita.
Zwiększa Healing Rate (Prędkość leczenia) o 2
Redukuje Poison i Radiation Resistance (Odporności na Trucizny i Promieniowanie) do 0

Mięśniak Bruiser (Mięśniak)
Oryginalny opis angielski: A little slower, but a little bigger. May not hit as offen, but they will fell it when you do! Your total action points are lowered, but your Strength is increased.
Oryginalny opis polski: Poruszasz się nieco wolniej, ale za to masz imponującą posturę. Może nie uderzasz zbyt często, lecz gdy już to zrobisz, przeciwnicy to rzeczywiście odczuwają! Liczba twoich punktów akcji ulega zmniejszeniu, ale twoja siła rośnie.
Uwagi: Mało przydatne, wręcz szkodliwe. Tą umiejętnością uniemożliwiamy sobie stworzenie szybkiej postaci, przy Agility (Zręczność)10 PA wynoszą tylko 8.
Zwiększa ST (Siłę) o 2
Redukuje Action Points (Punkty Akcji) o 2

Drobna postura Small Frame (Drobna postura)
Oryginalny opis angielski: You are not quite as big as the other villagers, but that never slowed you down. You can't carry as much, but you are more agile.
Oryginalny opis polski: Nie dorównujesz gabarytami innym mieszkańcom Krypty, ale za to twój ciężar cię nie spowalnia. Nie jesteś w stanie zbyt wiele udźwignąć, lecz zyskujesz na zręczności.
Uwagi: Ciekawa cecha, na dłuższą metę całkiem przydatna. Od momentu zdobycia samochodu mniej potrzebne rzeczy wozimy w bagażniku lub dajemy swoim NPCom.
Zwiększa Agility (Zręczność) o 1
Redukuje Carry weight (Udźwig) o 50 lbs

Jednoręczność One Hander (Jednoręczność)
Oryginalny opis angielski: One of your hands is very dominant. You excel with single-handed weapons, but two-handed weapons cause a problem.
Oryginalny opis polski: Jedna z twoich rąk jest skrajnie dominująca. Celujesz w broniach jednoręcznych, lecz obsługa broni dwuręcznych sprawia ci kłopot.
Uwagi: Kolejna mało przydatna umiejętność, gdyż prawie każda krótka broń ma swój długi i lepszy (większy jest lepszy :)) odpowiednik.
Zwiększa skuteczność używania broni jednoręcznej
Redukuje skuteczność używania broni dwuręcznej

Finezja Finesse (Finezja)
Oryginalny opis angielski: Your attacks show a lot of finesse. You don't do as much damage, but you cause more critical hits.
Oryginalny opis polski: Twoje ataki wykazują wiele finezji. Zwykle nie wyrządzasz nimi zbyt wielkich szkód, lecz za to częściej zadajesz trafienia krytyczne.
Uwagi: Bardzo przydatne, a u Snajperów wręcz konieczne (obok perka Sniper). Jeden na 10 strzałów powali nawet prawdziwego twardziela. Normalne trafienie jest nieznacznie obniżane i jak mamy kogoś zabić to i tak zabijemy a jeżeli nie, to przynajmniej poważnie zranimy.
Zwiększa o 10% szanse na zadanie Critical Hit (Krytycznego Ciosu)
Redukuje ilość obrażeń przy normalnych trafieniach

Kamikaze Kamikaze (Kamikadze)
Oryginalny opis angielski: By not paying attention to any threats, you can act a lot faster in a turn. This lowers your armour class to just what you are wearing, but you sequence much faster in a combat turn.
Oryginalny opis polski: Nie zwracasz uwagi na żadne zagrożenia, więc w trakcie walki działasz dużo szybciej niż inni. Obniża to klasę pancerza do wartości tego, co okrywa twoje ciało, lecz twoja inicjatywa znacząco wzrasta.
Uwagi: Kolejna ciekawa umiejętność. Umożliwia rozpoczęcie walki przed przeciwnikiem (Ty będziesz strzelał pierwszy w każdej turze). Jeżeli grasz bohaterem z Agility (Zręczność) około 1 (nie polecam) to nie odczujesz skutków ubocznych. Dla odmiany - przy wysokim Agility z początku osłabienie będzie znaczne; Armor Class (Klasa pancerza) o 10 mniej, ale im dalej zajdziesz, tym mniej to odczujesz (w późniejszej grze znajdziesz pancerze z wysokim Armor Class: 30-35)
Zwiększa Sequence (Inicjatywa)
Redukuje Armor Class (Klasa pancerza) - bez pancerza jest równy 0

Ciężka ręka Heavy Handed (Ciężka ręka)
Oryginalny opis angielski: You swing harder but, not better. Your attacks are very brutal, but lack of finesse. You rarely cause a good critical, but you always do more melee damage.
Oryginalny opis polski: Uderzasz mocniej, co nie znaczy, że lepiej. Twoje ataki są bardzo brutalne, lecz brakuje im finezji. Rzadko przydarza ci się zadać trafienie krytyczne, choć w walce wręcz zawsze wyrządzasz przeciwnikom więcej szkód.
Uwagi: Przydatne dla walczących w zwarciu. W momencie zdobycia perka Slayer (każde uderzenie w walce bezpośredniej to Critical Hit) skutki uboczne znikają.
Zwiększa Melee Demage (Obrażenia w Walce Wręcz) o 4
Redukuje częstość Critical Hit (Krytycznego Ciosu)

Szybki cyngiel Fast Shot(Szybki cyngiel)
Oryginalny opis angielski: You don't have a time to aim for a targeted attack, because you attack faster than normal people. It costs you one less action point for guns and thrown weapons.
Oryginalny opis polski: Nie masz czasu na celowanie w konkretne części ciała wrogów, gdyż atakujesz szybciej niż zwykli śmiertelnicy. Użycie broni palnej kosztuje cię każdorazowo o 1 punkt akcji mniej.
Uwagi: Zmniejszony koszt strzału pozwala na oddanie do 3 strzałów przy ilości action points równej 9, a później po zdobyciu jednego perka Bonus Rate of Fire (także zmniejsza ilość PA przy strzelaniu o 1) można strzelić nawet 5 razy w ciągu tury! Jeżeli dodasz do tego dwa perki Action Boy, to nawet 6! A teraz czas na wadę - otóż brak celowania znacznie zwiększa zużycie naboi. 1 strzał w oko = 2 strzały w korpus. Nie należy zapominać również o tym, iż strzelanie w oczy zwiększa szansę na Critical Hit (Krytycznego Ciosu). Ostatnią wadą jest brak możliwości strzelania w nogi, co znacznie zwalnia przeciwnika (bez tego nie ubiłbym szefa na Oil Rig). Podsumowując: wybranie tej umiejętności pozbawia Cię praktycznie perka Sniper, a perk obniżający koszt o 1 i tak będziesz mógł wybrać w dalszej grze. Więc musisz wybrać co wolisz: 2 strzały i celowanie , czy 3 bez niego.
Zmniejsza ilość Action Points (Punkty Akcji) przy strzelaniu i rzucaniu o 1
Redukuje całkowicie możliwość oddania strzału celowanego

Krwawa jatka Bloody Mess (Krwawa jatka)
Oryginalny opis angielski: By some strange twist of fate, people around you die violently. You always see the worst way a person can die.
Oryginalny opis polski: Za sprawą jakiegoś dziwnego zrządzenia losu otaczające cię osoby giną niezwykle gwałtowną śmiercią. Zawsze oglądasz zgony w możliwie najstraszliwszym wydaniu.
Uwagi: Dziwna cecha, wybierz tylko wtedy gdy zużyłeś tylko jednego Traita i nie wiesz na co wykorzystać drugiego. Gwarantuje iż każda śmierć jest efektowna, acz po jakimś czasie nie odczuwa się z tego powodu większej satysfakcji czy przyjemności.
Zwiększa efektowność (nie efektywność :)) śmierci

Fatum Jinxed (Fatum)
Oryginalny opis angielski: The good thing is that everyone around you has more critical failures in combat, the bad thing is so do you!
Oryginalny opis polski: Zaleta: wszyscy wokół ciebie doznają w czasie walki więcej krytycznych niepowodzeń. Wada: to samo przydarza się tobie!
Uwagi: Nie polecam. Chyba że chcesz zostać Snajperem i likwidować wrogów z bezpiecznej odległości. Jednak nie zawsze jest taka możliwość.
Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia Critical Hit (Krytycznego Ciosu) u Ciebie
Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia Critical Hit (Krytycznego Ciosu) u przeciwnika

Dobrotliwość Good Natured (Dobrotliwość)
Oryginalny opis angielski: You studied less combative skills as you were growing up. Your combat skills start at lower level, but First Aid, Doctor, Speech and Barter are substantially improved.
Oryginalny opis polski: W okresie dorastania twoje studia skupiały się na umiejętnościach cywilnych. Co za tym idzie, na początku wyprawy dysponujesz słabymi umiejętnościami bojowymi, ale znasz się na udzielaniu pierwszej pomocy, leczeniu, retoryce oraz handlu.
Uwagi: Wzrost umiejętności First Aid (Pierwsza Pomoc), Doctor (Lekarz), Speach (Retoryka), Barter (Handel) na koszt Small Guns (Broń Palna), Big Guns (Broń Ciężka), Energy Weapons (Broń Energetyczna), Unarmed (Walka Wręcz), Melee Weapons (Walka Bronią) i Throwing (Rzucanie). Jak dla mnie - porażka.
Zwiększa 4 Skille (Umiejętności) o 15%
Redukuje 6 Skilli (Umiejętności) o 10%

Chemiozależność Chem Reliant (Chemiozależność)
Oryginalny opis angielski: You are more easily addicted to chems. Your chance to be addicted by chem use is twice normal, but you recover faster from their ill effects.
Oryginalny opis polski: Łatwo uzależniasz się od chemicznych specyfików. Ryzyko wpadnięcia w nałóg jest dwukrotnie wyższe niż przeciętne, ale z drugiej strony twój organizm szybciej zwalcza ich negatywne efekty.
Uwagi: Mała przydatność. "Zażywasz - przegrywasz" nabiera tu nowego znaczenia.
Zmniejsza czas działania negatywnych skutków ubocznych zażywanych narkotyków
Zwiększa szansę na uzależnienie się od narkotyków o 50%

Chemioodporność Chem Resistant (Chemioodporność)
Oryginalny opis angielski: Chems only affect you half as long as normal, but your chance to be addicted is also only 50% of normal.
Oryginalny opis polski: Chemiczne specyfiki oddziaływują na ciebie tylko przez połowę standardowego czasu, ale ryzyko, że się od nich uzależnisz, również wynosi tylko 50% normy.
Uwagi: Mała przydatność.
Redukuje prawdopodobieństwo uzależnienia się o 50%
Redukuje czas działania narkotyków o 50%

Seksapil Sex Appeal (Seksapil)
Oryginalny opis angielski: You've got the "right" stuff. Members of the opposite sex are attracted to you, but those of the same sex tend to become quite jealous.
Oryginalny opis polski: Masz "to coś". Łatwo przyciągasz uwagę przedstawicieli płci przeciwnej, ale w związku z tym szybko wzbudzasz zazdrość przedstawicieli własnej...
Uwagi: Chyba nie wymaga komentarza...
Zwiększa powodzenie u płci przeciwnej
Zwiększa zazdrość u swojej

Kujon Skilled (Kujon)
Oryginalny opis angielski: Since you spent more time improving your skills than a normal person, you gain 5 additional skill points per experience level. The tradeoff is that you do not gain as many extra abilities. You gain a perk every four levels.
Oryginalny opis polski: W rodzinnej Krypcie udało ci się poświęcić na naukę więcej czasu niż innym, więc wyprawę zaczynasz z wyższym poziomem umiejętności. Płacisz za to wolniejszym tempem nabywania nowych profitów - co 4 poziomy.
Uwagi: Jak dla mnie zbyt - wysoka cena jak za te kilka punktów; tym bardziej, że niektóre perki podnoszą statystyki. Lepiej podnieść Intelligence (Inteligencję) o 1-2 punkty.
Zwiększa otzymywaną ilość Skill Points (Punkty Umiejętności) co poziom o 5
Redukuje częstość dostawania Perków - z 3 na co 4 poziomy

Zdolniacha Gifted (Zdolniacha)
Oryginalny opis angielski: You have more innate abilities than most, so you have not spent as much time haning your skills. You primary statistics are each +1, but you lose -10% on all skills to start and receive 5 less skill points per level.
Oryginalny opis polski: Masz większe wrodzone zdolności niż ogół średniaków, więc nie poświęcasz szczególnej uwagi nauce. Każdy ze współczynników jest wyższy o 1 pkt, lecz wszystkie umiejętności są niższe o 10%, a przy awansach dostajesz o 5 pkt. mniej.
Uwagi: Niektórzy chwalą, niektórzy wyśmiewają. Przy Intelligence (Inteligencja) równej 10 dostajesz 20 pkt (bez tego 25 pkt). Po 10 doświadczenia jest to już znaczna różnica. Więc sam zdecyduj co jest dla Ciebie ważniejsze.
Zwiększa ilość punktów przy każdym atrybucie S.P.E.C.I.A.L. o 1
Redukuje ilość Skill Points (Punkty Umiejętności) do rozdzielenia na poziom o 5

<< Twój Bohater F2