< PUBLICYSTYKA
EASTER EGGS W FALLOUTACH

Jak za pewne wiecie, twórcy Falloutów zamieszczali w nich wiele aluzji i nawiązań do różnych osób, rzeczy, filmów, książek... Można by długo wymieniać. Ten dział ma Wam przybliżyć: kto?, gdzie?, jak?, z kogo? robi sobie jaja w Falloutach :-)