CRITICALS

[ Small Guns: Broń krótka - Karabiny i Strzelby - Szybkostrzelne ] - [ Big Guns ] -
[ Energy Weapons ] - [ Pozostałe ]

Znajdziecie tutaj nasz ranking criticals (trafienia krytyczne) składający się z nadesłanych przez Was screenów (prosimy o całe zrzuty ekranu, inne nie będą uznawane!). Wstępnie ranking będzie obejmował tylko 10 najwyższych wyników z poszczególnych kategorii. Później zasady te mogą ulec zmianie. Zapraszamy do nadsyłania swoich "best shoots"! ;-). Small Guns podzielone śa na trzy podkategorie: Pistolety, Strzelby i Szybkostrzelne. To, do której podkategorii zalicza się dana broń można zobaczyć w dziale Ekwipunek F2 , z tym, że Shotguny zaliczamy do Strzelb. schronowe logo

Small Guns - Broń krótka
1. Cartman zadał 186 HP

Critical hit

2. Cartman zadał 180 HP

Critical hit

3. Maks zadał 120 HP

Critical hit

4. Maks zadał 112 HP

Critical hit

5. Maks zadał 104 HP

Critical hit

6. Sajdon zadał 81 HP

Critical hit

7. Wringo zadał 80 HP

Critical hit

8. Sajdon zadał 60 HP

Critical hit

Small Guns - Karabiny i Strzelby
1. Mariush zadał 1068 HP

Critical hit

2. Jedi zadał 1022 HP

Critical hit

3. Uqahs zadał 257 HP

Critical hit

4. Mariush zadał 256 HP

Critical hit

5. Archon zadał 178 HP

Critical hit

6. Maks zadał 112 HP

Critical hit

7. Archon zadał 51 HP

Critical hit

8. Maks zadał 50 HP

Critical hit

9. Sajdon zadał 30 HP

Critical hit

Small Guns - Szybkostrzelne
1. Jedi zadał 605 HP

Critical hit

2. Brewin zadał 363 HP

Critical hit

Big Guns
1. Mariush zadał 2616 HP

Critical hit

2. Jedi zadał 2299 HP

Critical hit

3. Jedi zadał 2277 HP

Critical hit

4. vejiita zadał 1585 HP

Critical hit

5. Wojtek Maj zadał 1448 HP

Critical hit

6. Qwer zadał 1356 HP

Critical hit

7. turbo zadał 1341 HP

Critical hit

8. Brewin zadał 1267 HP

Critical hit

9. Squonk zadał 1230 HP

Critical hit

10. vejiita zadał 1164 HP

Critical hit

Energy Weapons
1. Mariush zadał 1023 HP

Critical hit

2. Jedi zadał 1017 HP

Critical hit

3. Mariush zadał 1014 HP

Critical hit

4. Brewin zadał 703 HP

Critical hit

5. Brewin zadał 608 HP

Critical hit

6. Mariush zadał 332 HP

Critical hit

Pozostałe
1. Mariush zadał 156 HP

Critical hit

2. Mariush zadał 152 HP

Critical hit

3. Sajdon zadał 110 HP

Critical hit

4. Sajdon zadał 101 HP

Critical hit

5. Sajdon zadał 50 HP

Critical hit

<< POSTKULTURA