< TWÓRCZOŚĆ | << POEZJA
Egzystencji część


czekając za nieznajomym
który czai się gdzieś za rogiem
w pobliżu

składając ręce
aby móc na czas
kwiatami słów
i pocałunkami spojrzeń
przywitać go

modlę się w ciszy

© 2012 Magdalena Chrzanowiecka