KONKURS - FILM ZAPOWIEDŹ

Odliczanie dobiega końca!
Odliczanie dobiega końca!

REGULAMIN KONKURSU
PYTANIA KONKURSOWE
ORGANIZATORZY
NAGRODY
ZWYCIĘZCY

REGULAMIN KONKURSU
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs - Zapowiedź".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie są trzy koszulki z logiem filmu "Zapowiedź".
 4. Nagrody zostały ufundowane przez polskiego dystrybutora filmów, firmę Monolith Polska.
 5. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum newsowego Trzynastego Schronu.
 6. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysłać na adres e-mailowy konkurs@trzynasty-schron.netkonkurs@trzynasty-schron.net udzielając ich według wzoru:

  Pytanie nr (...): ODPOWIEDŹ

  W temacie listu należy wpisać "Konkurs - Zapowiedź". E-mail musi być podpisany ksywą użytkownika pod jaką jest on zarejestrowany na naszym forum.
 7. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy trzech zwyciężców.
 8. Warunkiem otrzymania nagrody jest nadesłanie na e-mailowy adres konkursowy w ciągu pięciu dni od dnia opublikowania wyników konkursu - danych adresowych.
 9. Nagrody wyślemy pocztą.
 10. Konkurs rozpoczyna się z momentem jego ogłoszenia.
 11. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa o godzinie 24:00 w środę 15 kwietnia 2009 r.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 17 kwietnia 2009 roku na łamach Trzynastego Schronu.
 13. Członkowie redakcji oraz stali współpracownicy Trzynastego Schronu nie mogą brać udziału w konkursie.
 14. W przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych - termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie, lub też konkurs może zostać przedłużony.
 15. Wysłanie e-maila na adres konkursowy jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
PYTANIA KONKURSOWE
Menu
ORGANIZATORZY
Menu

Monolith Polska Trzynasty Schron

NAGRODY OD MONOLITH POLSKA
Menu

Trzy koszulki promujące film "Zapowiedź"

ZWYCIĘZCY
Menu

Niniejszym ogłaszamy więc listę trojga triumfatorów Schronowego konkursu o filmie "Zapowiedź", w kolejności przypadkowej:

Wszystkim gratulujemy oraz dziękujemy, zarówno wygranym jak i osobom, które tym razem musiały obejść się smakiem. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w dalszym życiu Trzynastego Schronu i uczestnictwa w przyszłych konkursach!

Raz jeszcze chcielibyśmy podziękować Monolith Polska za wsparcie konkursu nagrodami.

<< NOWINY | << KONKURSY