KOKNKURS VESPAREGULAMIN KONKURSU
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ
ORGANIZATORZY
NAGRODY

REGULAMIN KONKURSU
Menu
  I Konkurs
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Vespa".
 2. Organizatorem konkursu jest Redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie są ufundowane przez zespół Vespa trzy płyty pt. "Starsi, grubsi, bogatsi" typu longplay, w tym jeden z autografami oraz cztery ekskluzywne single z bonusowym trakiem premierowego teledysku do piosenki "To tyle dziś kosztuje".
 4. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum newsowego Trzynastego Schronu. Jeden użytkownik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta na forum przez jedną osobę.
 5. Odpowiedzi należy wysyłać na adres vespakonkurs@trzynasty-schron.net

  W temacie listu elektronicznego należy wpisać "Konkurs Vespa", natomiast jego treść podpisać pseudonimem, pod jakim użytkownik jest zarejestrowany na forum newsowym Trzynastego Schronu.

 6. Po wysłaniu listu elektronicznego z odpowiedzią może podlegać on modyfikacjom (oznacza to, że można najpierw wysłać odpowiedzi na pytania, a później uzupełnić swoją odpowiedź o opowiadanie, lub uzupełnić odpowiedzi na pytania - pod uwagę w wypadku modyfikacji odpowiedzi będą brane te wysłane jako ostatnie). Wysłanie listu elektronicznego na adres konkursowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 7. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 10 listopada 2010r. Konkurs zostaje przedłużony do 24 listopada 2010. Konkurs zostaje ponownie przedłużony do 29 listopada 2010.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu najpóźniej 4 grudnia 2010r.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
  II Temat pracy konkursowej
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na cztery pytania lub napisanie pracy literackiej albo stworzenie pracy graficznej. Więcej informacji (techniczne aspekty prac) znajduje się w sekcji TEMAT PRACY KONKURSOWEJ.
  III Sposób wyboru zwycięzców i przyznawania nagród
 1. Zwycięzców konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu w następujący sposób:
 2. Możliwe jest stworzenie pracy literackiej lub graficznej i wysłanie odpowiedzi na pytania knkursowe przez jedną osobę. Wybór zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni płytami typu longplay oraz losowanie nowych posiadaczy singli są rozłączne i niezależne, to znaczy że istnieje możliwość jednoczesnego wygrania longplaya z racji stworzenia najlepszej pracy graficznej lub literackiej oraz singla z racji zostania wylosowanym po odpowiedzeniu na cztery pytania konkursowe.
  IV Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem otrzymania nagród jest przesłanie swoich danych adresowych na adres redakcja[malpa]trzynasty-schron.net w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ
Menu

Odpowiedź na cztery pytania:

 1. Na czym polegała i kiedy trwała dokładnie amerykańska prohibicja lat 30-stych?
 2. W których działach Schronu można znaleźć materiały nawiązujące stylistycznie do tematyki retro (podaj co najmniej dwa)?
 3. Vespa - co to właściwie znaczy?
 4. Jak nazywa się ulica w Las Vegas, przy której znajdują się najbardziej znane kasyna i hotele?
Oraz napisanie krótkiej pracy literackiej bądź stworzenie pracy graficznej.
Wymogi pracy literackiej: Wymogi pracy graficznej: Temat pracy graficznej i literackiej:
Gangsterskich czasy prohibicji (niekoniecznie w USA, miejsce i czas akcji mogą być dowolne i związane z wykreowanym w oparciu o ten klimat światem przedstawionym).

ORGANIZATORZY
Menu


Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout