KONKURS ROBOKALIPSA

Konkurs Robokalipsa

ORGANIZATOR
FUNDATOR NAGRODY
NAGRODA
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR
Menu


Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATOR NAGRÓD
Menu


Wydawnictwo Znak Literanova

NAGRODY
Menu

Daniel H. Wilson - Robokalipsa

Jeden egzemplarz powieści Daniela H. Wilsona Robokalipsa.

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Opisz w kilku zdaniach, co by charakteryzowało, jak mógłby wyglądać, jak działać i jakie spełniać funkcje robot, gdybyś otrzymał(-a) możliwość jego skonstruowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać e-mailem na adres robokalipsa@trzynasty-schron.net
  W temacie maila wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
 3. Zwycięzca zostanie wytypowany w drodze wyboru najciekawszej spośród nadesłanych odpowiedzi.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Robokalipsa".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz powieści Daniela H. Wilsona Robokalipsa.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 06.11.2011r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu w drodze wyboru najciekawszej spośród nadesłanych odpowiedzi.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych listelem na adres robokalipsa@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia z pracą nie może ona podlegać modyfikacjom.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY