NOWOROCZNY KONKURS Z REBUSEM ŻYCZENIOWYM

ORGANIZATOR KONKURSU
NAGRODA
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

NAGRODA
Menu

Czas zmierzchu
Nagrodą w konkursie jest najnowsza powieść Dmitrija Głuchowskiego "Czas zmierzchu"

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu rebusu, umieszczonego wraz z wskazówkami na w temacie do nowiny konkursowej forum newsowym Trzynastego Schronu. Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza nadeśle w pełni rozwiazaną zagadkę, lub - jeżeli tak się nie stanie - rozwiazaną w maksymalnie możliwym stopniu (w tym przypadku decydować będzie kolejność zgłoszeń).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać prywatną wiadomością (tzw. PM-ką) na forum newsowym Trzynastego Schronu do koordynatora konkursu, red. Verona.
  W temacie PM-ki wpisujemy nazwę konkursu.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalna nazwę "Noworoczny Konkurs z Rebusem Życzeniowym".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz powieści Dmitrija Głuchowskiego Czas zmierzchu ufundowany przez puckę, współpracownika korespondencyjnego Trzynastego Schronu.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 26.01.2012r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzcę konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych e-mailem na adres redakcja@trzynasty-schron.net lub prywatną wiadomością (tzw. PM-ką) na forum newsowym Trzynastego Schronu do koordynatora konkursu, red. Verona, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 9. Użytkownik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia nie podlega ono modyfikacjom.
 10. Zgłoszenia konkursowego należy dokonać wyłącznie w sposób opisany w Regulaminie konkursu w punkcie 2. sekcji Warunki uczestnictwa. Posty w jakimkolwiek temacie na forum newsowym Trzynastego Schronu, zawierające częściowe lub całkowite rozwiązanie zadania konkursowego, będą niezwłocznie usuwane, a ich autor/autorzy nie będą mogli wziąć udziału w konkursie lub zostaną zdyskwalifikowani, jeśli już wzięli udział.
 11. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY