KONKURS POLSKIE POSTAPO 2

Konkurs Polskie Postapo 2
ORGANIZATOR
FUNDATORZY NAGRÓD
NAGRODY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATORZY NAGRÓD
Menu

Wydawnictwo SQN

Wydawnictwo Pascal

Warbook - Wydawnictwo Ender

Wydawnictwo Insignis

NAGRODY
Menu

Konkurs Polskie Postapo 2

Konkurs Polskie Postapo 2

Konkurs Polskie Postapo 2

Konkurs Polskie Postapo 2

Konkurs Polskie Postapo 2

Konkurs Polskie Postapo 2

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Do wyboru:

 1. Napisz opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej Polsce (należy to zaznaczyć lub zasugerować w tekście).
 2. Przygotuj zdjęcie/grafikę/rysunek, które mogłoby przedstawiać postapokaliptyczną Polskę.
 3. Stwórz utwór muzyczny (instrumentalny lub instrumentalno-wokalny), który mógłby atmosferą lub tekstem oddawać klimat postapokaliptycznej Polski.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Użytkownik może przesłać dowolną ilość prac o dowolnej objętości do chwili zakończenia konkursu, przy czym należy zaznaczyć w mailu, iż jest to kolejne zgłoszenie. Dozwolone jest przesłanie kilku prac w jednym zgłoszeniu.
 3. Praca lub prace muszą być w całości wykonane przez uczestnika konkursu, który wysyłając je nam automatycznie oświadcza, że tak właśnie jest. Dozwolona jest praca grupowa.
 4. Prace powinny zostać nadesłane w następujących formatach:
  - prace literackie w pliku tekstowym w formacie DOC/DOCX/ODT;
  - prace graficzne w pliku w formacie PNG/JPG;
  - utwory muzyczne w pliku dźwiękowym w formacie MP3 320kbps/WAV;
 5. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać listem elektronicznym na adres polskie_postapo2@trzynasty-schron.net
 6. W temacie maila wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
 7. Zwycięskie prace staną się częścią Projektu "13" - pierwszego polskiego postapokaliptycznego uniwersum:
  - prace literackie po zredagowaniu zostaną opublikowane na Trzynastym Schronie;
  - najlepsza praca graficzna zostanie okładką niniejszej odsłony projektu, a pozostałe mogą również zostać wykorzystane w oprawie graficznej;
  - najlepsze utwory muzyczne wejdą w skład albumu muzycznego udostępnionego za darmo w Internecie, gdy projekt zostanie ukończony.
 8. W pracach literackich przyjmuje się, że miała miejsce trzecia wojna światowa. Nie należy określać roku wydarzeń ani wyjaśniać przyczyn wojny, bo te będą zgodne z kanonem Uniwersum 13. Szanse na wygraną zwiększa nawiązywanie do dowolnych elementów, wydarzeń lub postaci z Uniwersum 13. Pomocna może być oficjalna oś czasu i oczywiście same opowiadania. Jeśli nawiązuje się do konkretnych wydarzeń z uniwersum, można określić rok akcji opowiadania. Domyślnie są to lata 70. lub 80. XXI wieku, ale można opowiadanie osadzić wcześniej, na przykład podczas wojny.
 9. Należy wziąć pod uwagę, że opowiadania będą redagowane pod kątem poprawności językowej i modyfikowane pod kątem zgodności z uniwersum.
 10. Zgłoszenia graficzne mogą, ale nie muszą przedstawiać ludzi.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Polskie Postapo 2".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie zostały wymienione w sekcji NAGRODY.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 13.03.2017, z możliwością przedłużenia.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu, w drodze wyboru najciekawszych prac.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych listelem na adres polskie_postapo2@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy. Mogą jednak wnosić swój twórczy wkład w ostateczny kształt projektu pozakonkursowo.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia z pracą może ona podlegać modyfikacjom po uprzednim kontakcie z redakcją za pośrednictwem maila konkursowego.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY