KONKURS POLSKIE POSTAPOORGANIZATOR
FUNDATORZY NAGRÓD
NAGRODY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY
Nowy! ZWYCIĘZCY Nowy!

ORGANIZATOR
Menu


Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATORZY NAGRÓD
Menu


Warbook - Wydawnictwo Ender

Zespół Vespa

NAGRODY
Menu

Nagrody

Nagrody Nagrody Nagrody
ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Napisz opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej Polsce (należy to zaznaczyć lub zasugerować w tekście)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Użytkownik może przesłać dowolną ilość prac o dowolnej objętości tekstowej do chwili zakończenia konkursu, przy czym należy zaznaczyć w mailu, iż jest to kolejne zgłoszenie. Dozwolone jest przesłanie kilku prac w jednym zgłoszeniu.
 3. Praca lub prace muszą być w całości wykonane przez uczestnika konkursu, który wysyłając je nam automatycznie oświadcza, że tak właśnie jest.
 4. Praca powinna zostać nadesłana w pliku tekstowym w formacie DOC/RTF/ODT.
 5. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać listem elektronicznym na adres polskie_postapo@trzynasty-schron.net
  W temacie maila wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
 6. Zwycięskie prace staną się częścią projektu "13" - pierwszego polskiego postapokaliptycznego uniwersum - i zostaną opublikowane na Trzynastym Schronie.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Polskie Postapo".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie zostały wymienione w sekcji NAGRODY.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 30.11.2011r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu w drodze wyboru najciekawszych prac.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych listelem na adres polskie_postapo@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia z pracą może ona podlegać modyfikacjom po uprzednim kontakcie z redakcją za pośrednictwem maila konkursowego.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
ZWYCIĘZCY
Menu

Rozstrzygnięcie konkursu Polskie Postapo - nowina
Rozstrzygnięcie konkursu Polskie Postapo - nowina na forum newsowym

<< NOWINY | << KONKURSY