KONKURS LITERACKI "OBCY W SWOIM KRAJU"
Konkurs Trzynastego Schronu

ORGANIZATOR KONKURSU
NAGRODA
JURY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu
Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout
Szortal
NAGRODA
Menu

Nagrody książkowe:

Nagroda główna (pierwsza nagroda jurorska):
Max Brooks, Zombie Survival, Zysk i S-ka 2013
Peter Heller, Gwiazdozbiór psa, Insignis 2013
Mira Grant, Przegląd końca świata. Deadline, SQN 2013

Nagroda publiczności (druga nagroda):
Max Brooks, Zombie Survival, Zysk i S-ka 2013
George R. R. Martin, Lisa Tuttle, Przystań wiatrów, Zysk i S-ka 2013

Trzecia nagroda (druga nagroda jurorska):
Miroslav Žamboch, Mroczny zbawiciel. Tom 1, & 2, Fabryka Słów 2008
Mira Grant, Przegląd końca świata. Deadline, SQN 2013

Czwarta nagroda (trzecia nagroda jurorska):
George R. R. Martin, Lisa Tuttle, Przystań wiatrów, Zysk i S-ka 2013

Fundatorzy nagród:

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout
Wydawnictwo Zysk i Spółka
JURY
Menu

Jurorami w konkursie będą pisarze, związani z „klimatyczną” sceną i polską fantastyką:

Marek Dryjer
Robert J. Szmidt
Andrzej Zimniak

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Napisz opowiadanie, będące krótką formą literacką (tzw. szortem), mieszczącą się w ramach postapokaliptycznego nurtu fantastyki. Jako tło fabularne wykorzystaj polskie realia (warunek konieczny).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Konkurs ma charakter otwarty; może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba (rejestracja na którymkolwiek z portali mile widziana, lecz nie wymagana).
 2. Zgłoszenie konkursowe w postaci załącznika pliku RTF/DOC/ODT należy przesłać mailem na adres: konkurs@szortal.com. W temacie maila należy wpisać: KONKURS POSTAPO. Zarówno mail, jak i załącznik z tekstem konkursowym powinny zawierać dane autora (imię i nazwisko).
 3. Jedna osoba może przysłać maksymalnie dwa teksty. Objętość prac nie może przekraczać 4 000 znaków ze spacjami. Wysłanie zgłoszenia jest równoważne z oświadczeniem, iż praca została w całości napisana samodzielnie. Nie przyjmujemy prac nagradzanych w innych konkursach.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy (redaktorzy Trzynastego Schronu i Szortalu). Ekipa obydwu portali może natomiast brać udział w głosowaniu.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "OBCY W SWOIM KRAJU".
 2. Organizatorami konkursu są: Szortal i Trzynasty Schron.
 3. Nagrodami w konkursie są książki wymienione w punkcie NAGRODY niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub nieprzyznania nagrody.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Trwa do godziny 23:59, 27.11.2013 r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach portalu SZORTAL w najbliższym możliwym terminie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych mailem na adres konkurs@szortal.com w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Zwycięzców wybiera jury oraz głosujący w ankiecie SZORTALU. Zwycięzca wyłoniony przez czytelników to osoba z największą ilością oddanych głosów.
 6. Po wysłaniu zgłoszenia nie podlega ono modyfikacjom.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Szortalu i Trzynastego Schronu.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski, modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY