KONKURS DROGA ŚLEPCÓW

Konkurs Droga Ślepców

ORGANIZATOR KONKURSU
FUNDATOR NAGRODY
NAGRODA
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATOR NAGRODY
Menu

Marek Dryjer

NAGRODA
Menu

Marek Dryjer - Droga ślepców

Egzemplarz powieści Marka Dryjera Droga ślepców.

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Prześlij do nas swoją ocenę/opinię zjawiska kanibalizmu, w kontekście dojścia do totalnego upadku cywilizacji ludzkiej. Zwycięską pracą zostanie ta zawierająca najciekawsze spostrzeżenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Praca musi być w całości napisana przez uczestnika konkursu (opcjalnie prosimy o podanie źródeł z jakich się korzystało), który wysyłając ją do nas automatycznie oświadcza, że tak właśnie jest.
 3. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać listelem na adres droga_slepcow_konkurs@trzynasty-schron.net
  W temacie listela wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
 4. Nadesłane prace zostaną opublikowane na Trzynastym Schronie.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Droga Ślepców".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz powieści Marka Dryjera Droga ślepców.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 03.12.2011r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzcę konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu wśród prac zawierających najciekawsze spostrzeżenia..
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych listelem na adres redaktora naczelnego Trzynastego Schronu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia z odpowiedzią nie podlega ono modyfikacjom.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY