KONKURS DEADLINE

ORGANIZATOR KONKURSU
FUNDATOR NAGRÓD
NAGRODY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATOR NAGRÓD
Menu

Wydawnictwo SQN

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

NAGRODY
Menu

Mira Grant, 'Przegląd Końca Świata. Deadline'

Dwa egzemplarze powieści "Przegląd Końca Świata. Deadline" Miry Grant,
książki pod patronatem Trzynastego Schronu

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Aby wygrać książkę "Przegląd Końca Świata. Deadline", udziel odpowiedzi w dowolnej formie (tekstowy/graficzny/filmowy) przynajmniej na jedno z poniższych pytań, uzasadniając ją krócej lub dłużej ;-) :
- Jaki jest Twój ulubiony koniec świata?
- Jaka pozornie niegroźna lub błaha pandemia/epidemia/plaga mogłaby okazać się zgubną dla ludzkości?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać e-mailem na adres konkurs_deadline@trzynasty-schron.net.
 3. Wiadomość podpisujemy ksywą z forum.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs DEADLINE".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie są dwa egzemplarze książki "Przegląd Końca Świata. Deadline" Miry Grant.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 13:00, 30.11.2013r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje organizator spośród osób, które udzieliły najciekawszych odpowiedzi na jedno lub oba konkursowe pytania.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych wiadomością na e-mail konkursowy - konkurs_deadline@trzynasty-schron.net lub redakcyjny - redakcja@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji Trzynastego Schronu.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia nie podlega ono modyfikacjom.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu (zmiany obowiązują od momentu ogłoszenia ich na stronie) oraz samodzielnego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
< NOWINY | << KONKURSY