KONKURS 13 - SCHRON

Konkurs Trzynastego Schronu

ORGANIZATOR KONKURSU
FUNDATORZY NAGRÓD
NAGRODY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATORZY NAGRÓD
Menu

Wydawnictwo SQN

Wydawnictwo Replika

Wydawnictwo Galeria Książki

Wydawnictwo Insignis

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

NAGRODY
Menu

Mira Grant, 'Przegląd Końca Świata. Blackout' Maureen F. McHugh, 'Po apokalipsie'
Lois Lowry, 'Dawca' 'Niemożliwe'
'Dzielnica obiecana' 'Mrówańcza'
'Oficjalna odzież i gadżety Trzynastego Schronu'

Powieść "Blackout" Miry Grant
Powieść "Po apokalipsie" Maureen F. McHugh
Powieść "Dawca" Lois Lowry
Powieść "Dzielnica obiecana" Pawła Majki
Powieść "Mrówańcza" Rusłana Mielnikowa
DVD z filmem "Niemożliwe"
Schronowe gadżety

Nagrody w konkursie
Nagrody w konkursie

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Przedstaw - opisz/zobrazuj w dowolnej formie: tekstowej/graficznej/wideo/muzycznej - jak mogłoby wyglądać życie w schronie przeciwatomowym po wybuchu wojny jądrowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Użytkownik może przesłać dowolną ilość prac do chwili zakończenia konkursu, przy czym należy zaznaczyć w mailu, iż jest to kolejne zgłoszenie. Dozwolone jest przesłanie kilku prac w jednym zgłoszeniu. Nie ma ograniczeń dotyczących objętości tekstu czy jakości obrazów lub dźwięków.
 3. Praca lub prace muszą być w całości wykonane przez uczestnika konkursu, który wysyłając je nam automatycznie oświadcza, że tak właśnie jest.
 4. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać e-mailem na adres konkurs[schronek]trzynasty-schron.net. W tytule maila wpisujemy: "Konkurs 13 - Schron"
 5. Wiadomość podpisujemy ksywą z forum.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs 13 - SCHRON".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie są: książki Blackout Miry Grant, Po apokalipsie Maureen F. McHugh, Dawca Lois Lowry, Dzielnica obiecana Pawła Majki, Mrówańcza Rusłana Mielnikowa; DVD z filmem Niemożliwe; schronowe gadżety.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 13:00, 31.01.2015 r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje organizator spośród osób, które nadesłały najciekawsze prace.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych wiadomością na e-mail redakcyjny - konkurs[schronek]trzynasty-schron.net - w ciągu 13 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji Trzynastego Schronu.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia może ono podlegać modyfikacjom po wcześniejszym e-mailoweym kontakcie i uzgodnieniu szczegółów z organizatorem konkursu.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu (zmiany obowiązują od momentu ogłoszenia ich na stronie) oraz samodzielnego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
< NOWINY | << KONKURSY