KONKURS 13 W OBIEKTYWIE

Konkurs Trzynastego Schronu

ORGANIZATOR
FUNDATORZY NAGRÓD
NAGRODY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR
Menu


Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATORZY NAGRÓD
Menu


Wydawnictwo Insignis

Warbook - Wydawnictwo Ender


NAGRODY
Menu

Nagrody
NagrodyNagrody
ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Wykonaj zdjęcie w klimatach postapo w dowolnym miejscu (lub jego okolicach) wspomnianym w literackiej części Projektu '13'.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Użytkownik może przesłać dowolną ilość prac do chwili zakończenia konkursu, przy czym należy zaznaczyć w mailu, iż jest to kolejne zgłoszenie. Dozwolone jest przesłanie kilku prac w jednym zgłoszeniu.
 3. Praca lub prace muszą być w całości wykonane przez uczestnika konkursu, który wysyłając je nam automatycznie oświadcza, że tak właśnie jest. Praca może zostać poddana obróbce graficznej.
 4. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać e-mailem na adres konkurs_13@trzynasty-schron.net
  W temacie maila wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
 5. Wyróżnione prace staną się częścią Projektu '13' - pierwszego polskiego postapokaliptycznego uniwersum - i zostaną opublikowane na schronowej galerii.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs 13 W Obiektywie".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrody w konkursie zostały zaprezentowane w sekcji NAGRODY.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 26.11.2012 r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu w drodze wyboru najciekawszych prac.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych e-mailem na adres konkurs_13@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia praca nie podlega modyfikacjom.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nieobjętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY