MATERIAŁY WYBUCHOWE (Explosives)
ZWYKŁE
Menu
Purchawka Purchawka (Puffer)
Oryginalny opis angielski: Low tech tribal weapon made from a fungus. It releases a cloud of toxic spores when compressed.
Oryginalny opis polski: Prymitywna broń robiona z pewnego gatunku grzyba. Kiedy zostanie zgnieciona, uwalnia chmurę toksycznego gazu.
Komentarz: Organiczna mina. Jak podlejesz, to urośnie i będzie zadawała większe obrażenia ;-).
Obrażenia: 20-45
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: gaz specjalne: zatrucie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 3
Koszt: 35 pkt

Dynamit Dynamit (Dynamite)
Oryginalny opis angielski: A high explosive, consisting of nitroglycerin mixed with the absorbent substance kiselguhr. Includes a timer.
Oryginalny opis polski: Materiał wybuchowy składający się z nitrogliceryny wymieszanej z substancją pochłaniającą - ziemią okrzemkową. Ma zainstalowany zapalnik czasowy.
Komentarz: Stary dobry dynamit. Można go spotkać we wszystkich Falloutach. Posiada bardzo przydatny zapalnik czasowy.
Obrażenia: 100-150
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 5
Koszt: 45 pkt

Plastik (Plastique)
Oryginalny opis angielski: A chunk of Cordex, a military brand of plastic explosives. Highly stable, very destructive. Includes a timer.
Oryginalny opis polski: Kawał Cordex'u, jednego z gatunków wojskowych materiałów wybuchowych. Ma ogromną siłę rażenia i jest bardzo stabilny. Zawiera wbudowany zapalnik czasowy.
Komentarz: To taki ulepszony dynamit...
Obrażenia: 120-150
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 4
Koszt: 75 pkt

Mina T45SE Mina T45SE (T45SE Mine)
Oryginalny opis angielski: Will do serious damage to a small vehicle and kill personnel.
Oryginalny opis polski: Może poważnie uszkodzić mały pojazd i zabić jego obsługę.
Komentarz: Najsłabsza mina. Mało skuteczna jak na tego rodzaju broń.
Obrażenia: 30-60
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 4
Koszt: 120 pkt

Mina T45LE Mina T45LE (T45LE Mine)
Oryginalny opis angielski: Will blow a medium sized vehicle several meters into the air.
Oryginalny opis polski: Wywali w powietrze średniej wielkośći pojazd.
Komentarz: Tego typu miny można spotkać zazwyczaj na drogach i wszędzie tam, gdzie można wcisnąć się samochodem.
Obrażenia: 50-80
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 5
Koszt: 150 pkt

Mina p-piechotna T13 Mina p-piechotna T13 (T13 Antipersonnel Mine)
Oryginalny opis angielski: Designed to maim and kill personnel.
Oryginalny opis polski: Zaprojektowana, by zabijać i okaleczać piechotę.
Komentarz: Fajna mina. Dość przydatna na polu walki. Bardzo skuteczne jeżeli rozstawi się ich kilka blisko siebie.
Obrażenia: 60-80
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 4
Koszt: 160 pkt

Rozpylacz kwasu T86 Rozpylacz kwasu T86 (T86 Acid Sprayer)
Oryginalny opis angielski: Designed to maim personnel and damage machinery.
Oryginalny opis polski: Opracowany do zwalczania piechoty i uszkadzania maszyn.
Komentarz: Skuteczna mina. Zawiera kwas, który jest uwalniany podczas wybuchu, dzięki czemu zadaje większe obrażenia.
Obrażenia: 70-90
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Trudność rozbrojenia: 25%
Waga: 4
Koszt: 200 pkt

UNIKALNE
Menu
Mała mina przeciwczołgowa Mała mina przeciwczołgowa (Small Anti tank Mine)
Komentarz: Mina ta istnieje tylko jako plik graficzny.

UWAGA! Niektóre właściwości broni mogą zmieniać się w zależności od charakterystyki postaci.

<< EKWIPUNEK FALLOUT TACTICS