PUŁAPKI (Traps)
ZWYKŁE
Menu
Pułapka z megafonem Pułapka z megafonem (Bull Horn Trap)
Oryginalny opis angielski: A bullhorn and battery set up that lets out a loud tone when the alarm is tripped.
Oryginalny opis polski: Megafon zasilany beteryjnie. Wydaje głośny dźwięk, kiedy alarm zostanie uruchomiony.
Komentarz: Praktyczna pułapka. Przydatna gdy obawiasz się, że wróg zajdzie cię od tyłu.
Waga: 0
Koszt: 5 pkt

Zdalnie det. pułapka Zdalnie det. pułapka (Remote Det. Trap)
Oryginalny opis angielski: Used in conjunction with the Remote Detonator.
Oryginalny opis polski:
Komentarz:
Obrażenia: 20-40
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: normalne
Sansa na krytyka: 3%
Waga: 5
Koszt: 45 pkt

Wybuchowa pułapka Wybuchowa pułapka (Remote Det. Trap)
Oryginalny opis angielski: Generic explosive trap. Use it to trap doors, objects etc.
Oryginalny opis polski: Zwykła wybuchowa pułapka. Można ją założyć na drzwi, skrzynki, szafki itd.
Komentarz: Zwykła wybuchowa pułapka.
Obrażenia: 30-60
Pole rażenia: 3
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Waga: 2
Koszt: 110 pkt

Pułapka elekromagnetyczna Pułapka elekromagnetyczna (EMP Trap)
Oryginalny opis angielski: Creates a highly concentrated and localised EMP field. Does some damage to life forms but mainly to electronic circuits.
Oryginalny opis polski: Wytwarza silne punktowe pole elektromagnetyczne. W niewielkim stopniu rani istoty żywe, ale przede wszystkim niszczy układy elektroniczne.
Komentarz: Praktyczne na roboty.
Obrażenia: 30-60
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: energetyczne specjalne: normalne
Sansa na krytyka: 3%
Waga: 4
Koszt: 125 pkt

Claymore Claymore (Claymore)
Oryginalny opis angielski: A small charge designed to both wound the target and alert the trapper.
Oryginalny opis polski: Niewielki ładunek wybuchowy mający za zadanie zranienie celu i zaalarmowanie trapera.
Komentarz: Ciekawa pułapka. Połączenie Cichego alarmu z Wybuchową pułapką.
Obrażenia: 60-100
Pole rażenia: 5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: eksplozje specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 3%
Waga: 4
Koszt: 130 pkt

UNIKALNE
Menu
Cichy alarm Cichy alarm (Silent Alarm)
Oryginalny opis angielski: Notifies the trapper over a radio link without alerting the opponent that they have tripped the alarm.
Oryginalny opis polski: Powiadamia trapera za pośrednictwem radia, że ktoś go aktywował.
Komentarz: Zaletą tej pułapki jest to, że wróg nie wie, że został wykryty. Pułapka usunięta z gry, ale pozostała w plikach gry.
Waga: 0
Koszt: 10 pkt

Pułapka gazowa Pułapka gazowa (Gas Trap)
Oryginalny opis angielski: Releases a cloud of a variety of gases.
Oryginalny opis polski: Uwalnia chmurę gazów.
Komentarz: Pułapka toksyczna. Coś podobnego do Purchawki. Pułapka została usunięta z gry, ale pozostała w plikach gry.
Obrażenia: 20-40
Pole rażenia: 1,5
Rodzaj obrażeń: podstawowe: gaz specjalne: zatrucie
Sansa na krytyka: 3%
Waga: 4
Koszt: 50 pkt

Jeż Jeż (Spiker)
Oryginalny opis angielski: A shaft of spring-steel studded with 6-inch metal spikes.
Oryginalny opis polski: Metalowy pręt ze sprężynującej stali z 6 calowymi kolcami.
Komentarz: Pułapka została usunięta z gry, ale pozostała w plikach gry.
Obrażenia: 30-50
Pole rażenia: 1
Rodzaj obrażeń: podstawowe: normalne specjalne: powalenie
Sansa na krytyka: 10%
Waga: 4
Koszt: 60 pkt

UWAGA! Niektóre właściwości broni mogą zmieniać się w zależności od charakterystyki postaci.

<< EKWIPUNEK FALLOUT TACTICS