BROŃ ENERGETYCZNA (Energy Weapons)

Objaśnienia:
P - strzał pojedyńczy
S - seria
Magazynek - liczba w nawiasie oznacza zużycie amunicji przy strzale alternatywnym np. serią

PISTOLETY
Menu
Pistolet laserowy Pistolet laserowy (Laser Pistol)
Oryginalny opis angielski: A Wattz 1000 Laser Pistol. Civilian model, so the wattage is lower than military or police versions. Uses small energy cells.
Oryginalny opis polski: Pistolet laserowy Wattz 1000. Model cywilny, więc jego moc jest mniejsza niż w egzemplarzach wojskowych czy policyjnych. Jest zasilany małym ogniwem paliwowym.
Komentarz: Jest to pierwsza broń energetyczna, którą zdobędziesz. Niestety bardzo słaba.
Obrażenia: P: 10-22
Rodzaj obrażeń: podstawowe: energetyczne specjalne: normalne
Waga: 4
Zasięg: P: 35
Amunicja: Małe ogniwo
Magazynek: 12
Koszt: 140 pkt
Minimalna siła: 3
Punkty Akcji (AP): P: 3

Pistolet plazmowy Pistolet plazmowy (Plasma Pistol)
Oryginalny opis angielski: Glock 86 Plasma Pistol. Designed by the Gaston Glock AI. Shoots a small bolt of superheated ionised gas. Powered by a small energy cell.
Oryginalny opis polski: Pistolet plazmowy Glock 86. Zaprojektowany przez SI Gaston Glock. Wystrzeliwuje krótki strumień przegrzanych, zjonizowanych gazów. Jest zasilany przez małe ogniwo paliwowe.
Komentarz: Znacznie lepszy od poprzedniego, ale nie jest to cud techniki.
Obrażenia: P: 15-35
Rodzaj obrażeń: podstawowe: ogień specjalne: normalne
Waga: 4
Zasięg: P: 20
Amunicja: Małe ogniwo
Magazynek: 16
Koszt: 200 pkt
Minimalna siła: 3
Punkty Akcji (AP): P: 3

Pistolet pulsacyjny Pistolet pulsacyjny (YK32 Pulse Pistol)
Oryginalny opis angielski: The YK32 is an Electromagnetic pulse weapon that was developed by the Yuma Flats Energy Consortium. Though powerful, the YK32 was never considered a practical weapon due to its inefficient energy usage and bulky design.
Oryginalny opis polski: YK32 to elektromagnetyczna broń impulsowa, opracowana przez Konsorcjum Energetyczne Yuma Flats. To potężna broń, ale nigdy nie była uważana za praktyczną, z powodu olbrzymiego poboru mocy i nieporęcznej konstrukcji.
Komentarz: No, to jest już całkiem przyzwoita broń. Biorąc pod uwagę zadawane obrażenia, można z tym śmiało (no, może nie tak od razu) ruszyć na mutantów i słabsze roboty. Dużą zaletą jest szybkostrzelność.
Obrażenia: P: 32-46
Rodzaj obrażeń: podstawowe: elektryczne specjalne: normalne
Waga: 5
Zasięg: P: 20
Amunicja: Małe ogniwo
Magazynek: 5
Koszt: 350 pkt
Minimalna siła: 3
Punkty Akcji (AP): P: 3

KARABINY
Menu
Karabin laserowy Karabin laserowy (Sunbeam Laser Rifle)
Oryginalny opis angielski: The YK32 is an Electromagnetic pulse weapon that was developed by the Yuma Flats Energy Consortium. Though powerful, the YK32 was never considered a practical weapon due to its inefficient energy usage and bulky design.
Oryginalny opis polski: YK32 to elektromagnetyczna broń impulsowa, opracowana przez Konsorcjum Energetyczne Yuma Flats. To potężna broń, ale nigdy nie była uważana za praktyczną, z powodu olbrzymiego poboru mocy i nieporęcznej konstrukcji.
Komentarz: No, to jest już całkiem przyzwoita broń. Biorąc pod uwagę zadawane obrażenia, można z tym śmiało (no, może nie tak od razu) ruszyć na mutantów i słabsze roboty. Dużą zaletą jest szybkostrzelność.
Obrażenia: P: 23-50
Rodzaj obrażeń: podstawowe: normalne specjalne: normalne
Waga: 12
Zasięg: P: 45
Amunicja: Mikoroogniwo termojądrowe
Magazynek: 12
Koszt: 600 pkt
Minimalna siła: 5
Punkty Akcji (AP): P: 5

Karabin plazmowy Karabin plazmowy (Plasma Rifle)
Oryginalny opis angielski: A Winchester Model P94 Plasma Rifle. An industrial-grade energy weapon, firing superheated bolts of ionised gas down a superconducting barrel. Powered by Micro Fusion Cells.
Oryginalny opis polski: Karabin plazmowy Winchester. Model P94. Broń energetyczna miotająca gorącą chmurę zjonizowanych gazów, rozpędzanych w nadprzewodzącej lufie.
Komentarz: Dobra broń. Doskonale sprawdza się w walce z ciężkozbrojnymi przeciwnikami. Może pełnić rolę mocniejszej, ale o mniejszym zasięgu snajperki.
Obrażenia: P: 35-60
Rodzaj obrażeń: podstawowe: ogień specjalne: normalne
Waga: 12
Zasięg: P: 35
Amunicja: Mikoroogniwo termojądrowe
Magazynek: 10
Koszt: 600 pkt
Minimalna siła: 6
Punkty Akcji (AP): P: 5

Karabin pulsacyjny YK42B Karabin pulsacyjny YK42B (YK42B Pulse Rifle)
Oryginalny opis angielski: The YK42B is an electromagnetic pulse weapon that was developed by the Yuma Flats Energy Consortium. It is considered a far superior weapon to the YK32 pistol, having a greater charge capacity and range.
Oryginalny opis polski: YK42B to elektromagnetyczna broń impulsowa, opracowana przez Konsorcjum Energetyczne Yuma Flats. Uważa się go za znacznie lepszy niż pistolet YK32, bo posiada większą moc i zasięg.
Komentarz: Szybkostrzelny, przebija wszystkie pancerze, duże obrażenia - dużo jest zalet, ale jest jedna wada: mały zasięg. Dobry dla "snejka".
Obrażenia: P: 54-78
Rodzaj obrażeń: podstawowe: elektryczne specjalne: normalne
Waga: 9
Zasięg: P: 30
Amunicja: Mikoroogniwo termojądrowe
Magazynek: 12
Koszt: 1000 pkt
Minimalna siła: 6
Punkty Akcji (AP): P: 4

MINIGUNY
Menu
Laser Gattling Laser Gattling (Sunbeam Gattling Laser)
Oryginalny opis angielski: An H&K L30 Gatling Laser. Designed specifically for military use, these were in the prototype stage at the beginning of the War. Multiple barrels allow longer firing before overheating. Powered by Micro Fusion Cells.
Oryginalny opis polski: Laser Gattling H&K L30 "Promień Słońca". Zaprojektowany specjalnie do celów wojskowych. Na początku Wojny wprowadzono do użytku egzemplarze prototypowe. Większa liczba luf umożliwia dłuższe prowadzenia ognia przed przegrzaniem. Zasilany małymi ogniwami termojądrowymi.
Komentarz: Laserowy minigun... Doskonały dla szturmowców. Z tym można iść na każdą wojnę!!!
Obrażenia: S: 20-40
Rodzaj obrażeń: podstawowe: energetyczne specjalne: normalne
Waga: 24
Zasięg: S: 30
Amunicja: Mikoroogniwo termojądrowe
Magazynek: 30 (10)
Koszt: 6000 pkt
Minimalna siła: 6
Punkty Akcji (AP): S: 5

UNIKALNE
Menu
Prototyp karabinu pulsacyjnego Prototyp karabinu pulsacyjnego (Pulse Rifle Prototype)
Oryginalny opis angielski: This is the prototype for a modified electromagnetic pulse weapon.
Oryginalny opis polski: To prototyp elektromagnetycznej broni pulsacyjnej.
Komentarz: Zdobywasz go w misji polegającej na ochronie czterech ważnych Raidersów.
Obrażenia: P: 42-64
Rodzaj obrażeń: podstawowe: elektryczne specjalne: normalne
Waga: 9
Zasięg: P: 30
Amunicja: Mikoroogniwo termojądrowe
Magazynek: 8
Koszt: 700 pkt (broń niedostępna w trybie multiplayer)
Minimalna siła: 0
Punkty Akcji (AP): P: 4

UWAGA! Niektóre właściwości broni mogą zmieniać się w zależności od charakterystyki postaci.

<< EKWIPUNEK FALLOUT TACTICS