AMUNICJA (Ammo)

Objaśnienia:
bez zmian - oznacza to, że dana cecha amunicji (Penetracja lub Obrażenia) nie posiada żadnych specjalnych właściwości

AMUNICJA PISTOLETOWA
Menu
Kula 9mm Kula 9mm (9mm ball)
Oryginalny opis angielski: A collection of ancient 9x19mm rounds. Heavy grease to preserve them from the environment. Standard bullets.
Oryginalny opis polski: Zbiór antycznych nabojów 9x19mm. Gruba warstwa smaru zabezpiecza przed wilgocią. Standardowe pociski.
Przebicie: -20%
Obrażenia: -11%
Koszt 10 szt.: 2 pkt
Waga 1000 szt.: 42

9mm ppanc 9mm ppanc (9mm AP)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 9mm, Armour Piercing
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 9mm. Przeciwpancerna.
Przebicie: +50%
Obrażenia: -25%
Koszt 10 szt.: 4 pkt
Waga 1000 szt.: 42

9mm dum dum 9mm dum dum (9mm JHP)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 9mm, Hollow Point.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 9mm. Rozrywająca.
Przebicie: -20%
Obrażenia: +60%
Koszt 10 szt.: 6 pkt
Waga 1000 szt.: 42

.44 Magnum .44 Magnum (.44 Magnum Ball})
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, Standard issue.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .44 do magnum. Standardowe wyposażenie.
Przebicie: -20%
Obrażenia: -11%
Koszt 10 szt.: 4 pkt
Waga 1000 szt.: 50

.44 Magnum ppanc .44 Magnum ppanc (.44 Magnum AP)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, Armour Piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .44 do magnum. Przeciwpancerna.
Przebicie: +50%
Obrażenia: -25%
Koszt 10 szt.: 6 pkt
Waga 1000 szt.: 50

.44 Magnum dum dum .44 Magnum dum dum (.44 Magnum JHP)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, hollow-points.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .44 do magnum. Rozrywająca.
Przebicie: -20%
Obrażenia: +60%
Koszt 10 szt.: 9 pkt
Waga 1000 szt.: 50

.45 cala .45 cala (.45 Caliber)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. .45 Caliber.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .45 cala.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 5 pkt
Waga 1000 szt.: 100

2mm EC 2mm EC (2mm EC)
Oryginalny opis angielski: Ammunition.
Oryginalny opis polski: Amunicja.
Przebicie: +15%
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 50 pkt
Waga 1000 szt.: 20

Pojemnik z igłami Pojemnik z igłami (HN Needler Cartridge)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. This cartridge appears to be ammo for the HN Needler Pistol. Each 'bullet' is a small hypodermic designed to inject a target with its contents upon impact.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Ten pojemnik zawiera chyba amunicję do pistoletu strzałkowego. Każdy "pocisk" to mała strzykawka mająca za zadanie wstrzyknąć swą zawartość pod skórę ofiary.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 200 pkt
Waga 1000 szt.: 100

AMUNICJA DO STRZELB
Menu
Amunicja kal. 12 Amunicja kal. 12 (12 ga. Shotgun Shells)
Oryginalny opis angielski: Shotgun ammunition. This particular ammo is marked: "12-gauge shells, not for use by children under the age of 3."
Oryginalny opis polski: Amunicja do strzelby. Na tej napisano: "Kaliber 12, chronić przed dziećmi do lat 3."
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 10 pkt
Waga 1000 szt.: 50

Kula kal. 12 Kula kal. 12 (12 ga. Slug Shells)
Oryginalny opis angielski: Solid-slug shotgun ammunition.
Oryginalny opis polski: Kula do strzelby.
Przebicie: +31%
Obrażenia: -11%
Koszt 10 szt.: 15 pkt
Waga 1000 szt.: 50

Loftki kal. 12 Loftki kal. 12 (12 ga. Flechette Shells)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. 12 Gauge Anti-personnel
Oryginalny opis polski: Amunicja powalająca. Gruby śrut.
Przebicie: -20%
Obrażenia: +60%
Koszt 10 szt.: 12 pkt
Waga 1000 szt.: 50

Pociski EMP kal. 12 Pociski EMP kal. 12 (12 ga. EMP Shells)
Oryginalny opis angielski: Shotgun ammunition designed to deliver a concentrated EMP burst to a small area.
Oryginalny opis polski: Amunicja do strzelby zaprojektowana do wytwarzania uderzenia elektromagnetycznego na małym obszarze.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 35 pkt
Waga 1000 szt.: 50

Gumowe kule kal. 12 Gumowe kule kal. 12 (12 ga. Rubber Bullets)
Oryginalny opis angielski: Shotgun ammunition. Designed to stun or maim, but only occasionally kill.
Oryginalny opis polski: Amunicja do strzelby. Stworzona do ogłuszania i obezwładniania. Czasami może również zabić.
Przebicie: -50%
Obrażenia: -100%
Koszt 10 szt.: 10 pkt
Waga 1000 szt.: 100

AMUNICJA KARABINOWA
Menu
Amunicja .303 Amunicja .303 (.303 ammo)
Oryginalny opis angielski: A handful of .303 ammunition.
Oryginalny opis polski: Garść amunicji kalibru .303
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 10 pkt
Waga 1000 szt.: 33

Amunicja 30.06 Amunicja 30.06 (30.06 ammo)
Oryginalny opis angielski: Ammunition.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 30.06.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 20 pkt
Waga 1000 szt.: 33

5.56mm 5.56mm (5.56mm)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 5.56mm.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 5.56mm.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 5 pkt
Waga 1000 szt.: 20

7.62mm 7.62mm (7.62mm)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 7.62mm.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 7.62mm.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 4 pkt
Waga 1000 szt.: 30

.50 cala .50 cala (.50 Cal)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .50 caliber, Standard Issue.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .50 cala. Standardowe wyposażenie.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 40 pkt
Waga 1000 szt.: 200

.50 cala ZU .50 cala ZU (.50 Cal DU)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .50 caliber, Depleted Uranium. Designed for maximum penetration.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .50 cala z rdzeniem ze zubożonego uranu. Zaprojektowana, by maksymalizować siłę przebicia.
Przebicie: +50%
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 500 pkt
Waga 1000 szt.: 900

AMUNICJA DO BRONI ENERGETYCZNYCH
Menu
Małe ogniwo Małe ogniwo (Small Energy Cell)
Oryginalny opis angielski: A small, self-contained energy storage unit.
Oryginalny opis polski: Małe urządzenie do przechowywania energii.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 10 pkt
Waga 1000 szt.: 75

Mikroogniwo termojądr. Mikroogniwo termojądr. (Micro Fusion Cell)
Oryginalny opis angielski: A medium sized energy production unit. Self-contained fusion plant.
Oryginalny opis polski: Średniej wielkości jednostka generująca energię. Samowystarczalna elektrownia atomowa.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 20 pkt
Waga 1000 szt.: 100

RAKIETY
Menu
Rakieta odłamkowa Rakieta odłamkowa (Explosive Rocket)
Oryginalny opis angielski: A rocket with a large explosive warhead.
Oryginalny opis polski: Rakieta zawierająca dużą głowicę z ładunkiem wybuchowym.
Przebicie: +11%
Obrażenia: +60%
Koszt 10 szt.: 1100 pkt
Waga 1 szt.: 100

Rakieta ppanc Rakieta ppanc (Rocket AP)
Oryginalny opis angielski: A rocket shell, with a smaller explosive, but designed to pierce armour plating.
Oryginalny opis polski: Pocisk rakietowy z mniejszą ilością ładunku wybuchowego, ale ukształtowanego specjalnie do przebijania pancerzy.
Przebicie: +50%
Obrażenia: -25%
Koszt 10 szt.: 1200 pkt
Waga 1 szt.: 3

Sabotowy pocisk rakietowy Sabotowy pocisk rakietowy (Rocket Sabot)
Oryginalny opis angielski: A soft shell casing containing a hard core. Used for armour piercing.
Oryginalny opis polski: Zewnętrzna część pocisku jest miękka, ale zawiera twardy rdzeń. Wykorzystywana do przebijania pancerza.
Przebicie: +31%
Obrażenia: -11%
Koszt 10 szt.: 1600 pkt
Waga 1 szt.: 5

Rakieta elektryczna Rakieta elektryczna (Rocket Electrical)
Oryginalny opis angielski: A rocket shell designed to produce a massive electrical discharge on impact.
Oryginalny opis polski: Pocisk rakietowy skonstruowany w taki sposób, by w momencie trafienia uwalniał potężny ładunek elektryczny.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 1500 pkt
Waga 1 szt.: 4

INNA AMUNICJA
Menu
Bełt do włóczni Bełt do włóczni (Speargun Bolt)
Oryginalny opis angielski: A lethal looking bolt for a speargun.
Oryginalny opis polski: Zabójczo wyglądający bełt do wyrzutni.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 10 pkt
Waga 1 szt.: 1

Granat 44mm Granat 44mm (40mm Grenade)
Oryginalny opis angielski: A Grenade for a Grenade launcher.
Oryginalny opis polski: Nabój do granatnika.
Przebicie: +50%
Obrażenia: -25%
Koszt 10 szt.: 1200 pkt
Waga 1 szt.: 1

Kanister z kwasem Kanister z kwasem (Canister of Acid)
Oryginalny opis angielski: Acid for use in the modified Supper Soaker.
Oryginalny opis polski: Kwas do super pochłaniacza.
Przebicie: +80%
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 30 - przedmiot niedostępny w multiplayer, dostępny w specjalnym spotkaniu "Kanadyjska inwazja"
Waga 1000 szt.: 330

Paliwo do miot. ognia Paliwo do miot. ognia (Flamethrower Fuel)
Oryginalny opis angielski: A cylinder containing an extremely flammable liquid fuel for flamethrowers.
Oryginalny opis polski: Pojemnik zawierający łatwopalną ciecz stosowaną do miotaczy ognia.
Przebicie: +20%
Obrażenia: bez zmian
Koszt 10 szt.: 25 pkt
Waga 1000 szt.: 2000

Nabój czołgowy Nabój czołgowy (Tank Shell)
Oryginalny opis angielski: A 75mm Shell for use in tank mounted weapons.
Oryginalny opis polski: 75mm nabój czołgowy do armat.
Przebicie +20%
Obrażenia: +179%
Koszt 10 szt.: 1000 pkt
Waga 1 szt.: 10

<< EKWIPUNEK FALLOUT TACTICS