NAPOJE (Drinks)
Nuka-Cola Nuka-Cola (Nuka-Cola)
Oryginalny opis angielski: A bottle of Nuka-Cola, the flavored softdrink of the post-nuclear world. Warm and flat.
Oryginalny opis polski: Butelka Nuka-Coli, podstawowego aromatyzowanego napoju bezalkoholowego w powojennym świecie. Ciepłego i zwietrzałego.
Komentarz: Nuka-Cola: to brzmi dumnie. Najtańsze w barze w Broken Hills ($2). Można znaleźć także w automatach (wrzuć monetę).
Działanie: Może uzależnić.
Waga: brak

Rot Gut Rot Gut (Rot Gut)
Oryginalny opis angielski: A very strong liquor or cleaning fluid, you decide.
Oryginalny opis polski: Bardzo mocny alkohol lub środek czyszczący, zależnie od potrzeby.
Komentarz: Taki falloutowy jabol :).
Działanie: -2 Percepcja
Waga: brak

Beer Beer (Piwo)
Oryginalny opis angielski: Some type of home brewed beer.
Oryginalny opis polski: Piwo domowej roboty.
Komentarz: Można je zamienić w wódkę, np. w Klamath.
Działanie: -1 Percepcja
Waga: brak

Gamma Gulp Beer Gamma Gulp Beer (Piwo Gamma Gulp)
Oryginalny opis angielski: A bottle of Gamma Gulp beer. It glows in the dark!
Oryginalny opis polski: Butelka piwa znanej marki. Jej zawartość świeci w ciemnościach!
Komentarz: Wbrew opisowi nie stosuje się go jako latarki ;).
Działanie: -1 Percepcja; może napromieniować.
Waga: brak

Booze Booze (gorzała)
Oryginalny opis angielski: An ancient liquor, from the pre-War era.
Oryginalny opis polski: Wiekowy trunek pochodzący jeszcze z ery przedwojennej.
Komentarz: Wreszcie coś dla gorzałofanów :).
Działanie: -1 Percepcja
Waga: 1

Roentgen Rum Roentgen Rum (Roentgen Rum)
Oryginalny opis angielski: A bottle of Roentgen rum. It glows in the dark!
Oryginalny opis polski: Butelka rumu znanej marki. Jej zawartość świeci w ciemnościach!
Komentarz: To nie jest latarka; żule w New Reno zmieszałyby to z Nuka-Colą :)
Działanie: -2 Percepcja; może napromieniować.
Waga: brak

<< EKWIPUNEK FALLOUT 2