<< EKWIPUNEK FALLOUT 2
MATERIAŁY WYBUCHOWE (Explosives)
Dynamite Dynamite (dynamit)
Oryginalny opis angielski: A high explosive, consistiong of nitrolycerin mixed with the absorbent substance kiselguhr. Includes a timer.
Oryginalny opis polski: Silny materiał wybuchowy składający się z nitrogliceryny zmieszanej w proporcji 3:1 z substancją chłonną - ziemią okrzemkową. Dołączono do niego zapalnik czasowy.
Komentarz: Może osłabić pole siłowe. Aby nastawić timer, wciśnij "Użyj" (przycisk z ręką :)).
Waga: 5

Plastic Explosives Plastic Explosives (materiały wybuchowe)
Oryginalny opis angielski: A chunk of Cordex, a military brand of plastic explosives. Highly stable, very destructive. Includes a timer.
Oryginalny opis polski: Kawał Cordexu, wojskowego materiału wybuchowego o dużej stabilności i sile niszczącej. Dołączono do niego zapalnik czasowy.
Komentarz: Może zniszczyć pole siłowe. Można też podłożyć przeciwnikowi bombę, za pomocą Steal'a, i uciec. Nastawianie timera jw.
Waga: 4