BROŃ ENERGETYCZNA (Energy Weapons)
PISTOLETY
Menu
Laser Pistol Laser Pistol (pistolet laserowy)
Oryginalny opis angielski: A Wattz 1000 Laser Pistol. Civilian model, so the wattage is lower than military or police versions.
Oryginalny opis polski: Pistolet laserowy Wattz 1000. Model cywilny, zatem dysponujący mniejszą mocą niż odmiany wojskowa i policyjna. Wykorzystuje małe ogniwa energetyczne.
Min. siła: 3
Zasięg: 35
Obrażenia: 10-22
Magazynek: 12 Small Energy Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 7
Komentarz: Prawdopodobnie pierwszy raz zetkniemy się z nimi w gangu Salvatore'a w New Reno. Warto go ulepszyć za darmo i sprzedać z zyskiem.

Magneto-Laser Pistol Magneto-Laser Pistol (pistolet magnetolaserowy)
Oryginalny opis angielski: This Watzz 1000 laser pistol has been upgraded with a magnetic field targeting system that tightenes the laser emission, giving this pistol extra penetration power.
Oryginalny opis polski: Pistolet laserowy Wattz 1000 z dołożonym systemem celowania magnetycznego, dzięki któremu promień lasera jest mniej rozproszony i ma większą moc przebicia.
Min. siła: 3
Zasięg: 35
Obrażenia: 10-22
Magazynek: 12 Small Energy Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 7
Komentarz: Ulepszona wersja pistoletu laserowego. Kiedy już go będziesz miał to będzie on bezużyteczny :)

Plasma Pistol Plasma Pistol (pistolet plazmowy)
Oryginalny opis angielski: Glock 86 Plasma Pistol. Designed by the Gaston Glock Al. Shoots a small bolt of superheated plasma. Powered by a small energy cell.
Oryginalny opis polski: Pistolet plazmowy Glock 86. Zaprojektowany przez sztuczną inteligencję legendarnego założyciela firmy, Gastona Glocka. Wystrzeliwuje niewielkie strumienie rozgrzanej plazmy. Zasilany małymi ogniwami energetycznymi.
Min. siła: 4
Zasięg: 20
Obrażenia: 15-35
Magazynek: 16 Small Energy Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 7
Komentarz: Nigdy go nie używałem, bo bardzo łatwo o lepszą broń energetyczną. Jest bardzo popularny wśród "Press Gangów" i tym podobnych, opłaca się go zabrać i sprzedać, bo jest lekki.

Plasma Pistol Plasma Pistol (Exp. Cap.) (pistolet plazmowy (zw. poj.))
Oryginalny opis angielski: This Glock 86 Plasma Pistol has had its magnetic housing chamber realigned to reduce the drain on its energy cell. Its efficiency has doubled, allowing it to fire more shots before the battery is expended.
Oryginalny opis polski: Pistolet plazmowy Glock 86 został ulepszony poprzez zmianę położenia i kalibracji komory magnetycznej, co zmniejszyło pobór mocy z ogniwa zasilającego. Dzięki temu wydajność broni uległa podwojeniu.
Min. siła: 4
Zasięg: 20
Obrażenia: 15-35
Magazynek: 32 Small Energy Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 8
Komentarz: Ulepszona wersja poprzednika. Magazynek rzeczywiście jest dwa razy większy... ale co z tego?

YK32 Pulse Pistol YK32 Pulse Pistol (pistolet pulsacyjny YK32)
Oryginalny opis angielski: The YK32 is an electrical pulse weapon that was developed by the Yuma Flats Energy Consortium. Though powerful, the YK32 was never considered a practical weapon due to its inefficient energy usage and bulky design.
Oryginalny opis polski: YK32 to broń pulsacyjna produkcji Konsorcjum Energetycznego Równin Yumy. Nieekonomiczne korzystanie z energii i niewygodna konstrukcja sprawiły, że broń nie jest zbyt praktyczna, mimo dużej siły uderzeniowej.
Min. siła: 3
Zasięg: 15
Obrażenia: 32-46
Magazynek: 5 Small Energy Cells
Punkty ruchu: 4P, 5C
Waga: 8
Komentarz: Japoński akcent w Falloucie - bardzo drogi, mają go niemal wszystkie patrole Enklawy. Ja sprzedawałem jedną sztukę za $13 000! Strzela fioletową plazmą :o).

KARABINY
Menu
Laser Rifle Laser Rifle (karabin laserowy)
Oryginalny opis angielski: A Wattz 2000 Laser Rifle. Uses micro fusion cells for more powerful lasers, and an extended barrel for additional range.
Oryginalny opis polski: Karabin laserowy Wattz 2000. W porównaniu z modelem 1000 ma większą moc promienia, osiągniętą poprzez zasilanie ogniwami termojądrowymi, oraz zwiększony, dzięki przedłużeniu lufy, zasięg.
Min. siła: 6
Zasięg: 45
Obrażenia: 25-50
Magazynek: 12 Micro Fusion Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 17
Komentarz: Pomimo wyglądu jest to bardzo skuteczna broń.

Laser Rifle Laser Rifle (Ext. Cap.) (karabin laserowy (zw. poj.))
Oryginalny opis angielski: This Wattz 2000 laser rifle has had its recharging system upgraded and a special recycling chip installed that reduces the drain on the micro fusion cell by 50%.
Oryginalny opis polski: Karabin laserowy Wattz 2000 z ulepszonym systemem uzupełniania mocy i doinstalowanym procesorem ponownego wykorzystania zużytej energii, co pozwala na zmniejszenie zużycia małych ogniw energetycznych o 50%.
Min. siła: 6
Zasięg: 45
Obrażenia: 25-50
Magazynek: 24 Micro Fusion Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 17
Komentarz: Dzięki bardzo dużemu magazynkowi jest naprawdę świetna chociaż, jak poprzedniczka wygląda niezbyt zachęcająco.

YK42B Pulse Rifle (karabin pulsacyjny YK42B)
Oryginalny opis angielski: The YK42B is an electrical pulse weapon that was developed by the Yuma Flats Energy Consortium. It is superior weapon to the YK32 pistol, having a greater charge capacity and range.
Oryginalny opis polski: YK42B to energetyczna broń pulsacyjna zaprojektowana przez Konsorcjum Energetyczne Równin Yumy. Uznawany za znacznie lepszą wersję pistoletu YK32, karabin ten ma zwiększony zasięg i pojemność energetyczną.
Min. siła: 3
Zasięg: 30
Obrażenia: 54-78
Magazynek: 10 Micro Fusion Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 14
Komentarz: Bardzo polubiłem tę broń ze względu na jej niesamowitą skuteczność. Można znaleźć w siedzibie BoS w San Francisco albo w niektórych jaskiniach bandytów. Drogi.

Plasma Rifle (karabin plazmowy)
Oryginalny opis angielski: A Winchester Model P94 Plasma Rifle. An industrial-grade energy weapon, firing superheated bolts of plasma down a superconducting barrel.
Oryginalny opis polski: Karabin plazmowy Winchester Model P94. Profesjonalna broń energetyczna, wystrzeliwująca strumienie gorącej plazmy przez nadprzewodnikową lufę. Zasilana ogniwami termojądrowymi.
Min. siła: 6
Zasięg: 25
Obrażenia: 30-65
Magazynek: 10 Micro Fusion Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 12
Komentarz: Dosyć dobra, ale warto ulepszyć. Bardzo wiele egzemplarzy znajduje się w Military Base oraz na Enklawie.

Turbo Plasma Rifle (karabin turboplazmowy)
Oryginalny opis angielski: A modified Winchester P94 plasma rifle. The plasma rifle. The plasma bolt chamber has been hotwired to accelerate the bolt formation process.
Oryginalny opis polski: Zmodyfikowany karabin plazmowy Winchester P94. Komora plazmowa jest na stałe podpięta do ogniwa termojądrowego celem przyspieszenia procesu formowania strumienia plazmy.
Min. siła: 6
Zasięg: 35
Obrażenia: 35-70
Magazynek: 10 Micro Fusion Cells
Punkty ruchu: 5P, 6C
Waga: 19
Komentarz: Niektórzy uważają ją za królową broni energetycznych, ale jak łatwo zauważyć znacznie ustępuje ona YK42B, a używa tej samej amunicji!

MINIGUNY
Menu
Gatling Laser Gatling Laser (laser Gatlinga)
Oryginalny opis angielski: An H&K L30 Gatling Laser. Designed specifically for military use, these were in the prototype stage at the beginning of the War. Multiple barrels allow longer firing before overheating.
Oryginalny opis polski: Laser wielolufowy Heckler & Koch L30 Gatling. Na początku Wojny znajdował się w stadium prototypowym. Wielolufowość pozwala na wolniejsze przegrzewanie się w trakcie walki.
Min. siła: 6
Zasięg: 40
Obrażenia: 20-40
Magazynek: 30 Micro Fusion Cells
Punkty ruchu: 6B
Waga: 29
Komentarz: Wielki bluff. Nic nadzwyczajnego!

UNIKALNE
Menu
Alien Blaster Alien Blaster (blaster Obcych)
Oryginalny opis angielski: A strange gun of obviously alien origin. Looks like it can support small energy cells, however.
Oryginalny opis polski: Niezwykła broń najwyraźniej pozaziemskiego pochodzenia. Wygląda jednak na to, że pasują do niego małe ogniwa energetyczne.
Komentarz: Można go kupić za dość sporą sumę od handlarzy w okolicach (najczęściej po stronie północnej) Madoc.
Min. siła: 2
Zasięg: 30
Obrażenia: 30-90
Magazynek: 30 Small Energy Cells
Punkty akcji: 4P
Waga: 5

Solar Scorcher Solar Scorcher (Słoneczny Opiekacz)
Oryginalny opis angielski: Without the sun's raye to charge this weapon's cpacitors this gun can't light a match. However in full daylight, the experimental photo-electric cells that power the Scorcher allow it to turn almost anything into a crispy critter.
Oryginalny opis polski: Przy braku promieni słonecznych, które dają kondensatorom broni energię, jest ona właściwie bezużyteczna. W pełnym słońcu eksperymentalne baterie fotoelektryczne dają jednak Opiekaczowi moc aż nadto wystarczającą do zamienienia czegokolwiek w kupkę popiołu.
Min. siła: 3
Zasięg: 20
Obrażenia: 20-60
Magazynek: Światło słoneczne, 6 strzałów
Punkty ruchu: 4P, 5C
Waga: 5
Komentarz: Można go znaleźć w Vault 13 z czasów Fallouta 1 (random encounter Guardian of Forever). Trudno go znaleźć, bo leży na podłodze w jednym z pomieszczeń.

Objaśnienie: ()
P - pojedynczy strzał
C - pojedynczy strzał celowany
B - strzał serią (od burst)

<< EKWIPUNEK FALLOUT 2