BROŃ CIĘŻKA (Big Guns)
M60

M60 (M60)
Oryginalny opis angielski: This relatively light machine gun was prized by militaries around world for its high rate of fire. This reliable, battlefield-proven design, was used on vehicles and for squad level fire-support.
Oryginalny opis polski: Siły wojskowe całego świata ceniły ten stosunkowo lekki karabin maszynowy za jego szybkostrzelność. Ta niezawodna i sprawdzona w wielu wojnach broń była montowana na pojazdach i wykorzystywana jako broń wsparcia drużyn piechoty.
Min. siła: 7
Zasięg: 35
Obrażenia: 18-26
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 50 7.62mm
Waga: 26
Komentarz: Czasem do kupienia w New Reno Arms. Jeżeli uda się ją zdobyć w miarę wcześnie (np. podczas obrony karawan), to stanowi duży atut.

Light Support Weapon

Light Support Weapon (lekka broń wsparcia)
Oryginalny opis angielski: This squad-level support weapon has a bullpup design. The bullpup design makes it difficult to use while lying down. Because of this it was remanded to National Guard units. It, however, earned a reputation as a reliable weapon that packs a lot of punch for its size.
Oryginalny opis polski: Ta pneumatyczna broń wsparcia miała zwiększyć siłę ognia drużyn uderzeniowych. Okazało się, że trudno z niej korzystać w pozycji leżącej, co spowodowało przekazanie jej Gwardii Narodowej. Mimo to, uznawana za broń niezawodną i skuteczną.
Min. siła: 6
Zasięg: 40
Obrażenia: 20-30
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 30 .233 FMJ
Waga: 22
Komentarz: Broń ledwie gorsza od Bozara. Jeżeli się ją szybko zdobędzie, to można wokół siebie siać trupy :). Właśnie przez takie bronie uważam, że Big Guns to najważniejszy ze skillów.

Bozar

Bozar (Bozar)
Oryginalny opis angielski: The ultimate refinement of the sniper's art. Although, somewhat finicky and prone to jamming if not kept scrupulously clean, the big weapon's accuracy more than makes up for its extra maintenance requirements.
Oryginalny opis polski: Najdoskonalsze rozwinięcie idei strzelania precyzyjnego. Ta wielka broń jest wprawdzie podatna na zacinanie, jeśli nie jest utrzymywana w absolutnej czystości, jednak jej celność wynagradza aż nadto tę niedogodność.
Min. siła: 6
Zasięg: 35
Obrażenia: 25-35
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 30 .223 FMJ
Waga: 22
Komentarz: Najlepsza broń w całej grze. Raz użyjesz, nie rzucisz, nawet jeżeli nie masz zbyt dużo forsy na naboje (które będą przeciekać jak woda, na Enklawę trzeba zabrać co najmniej 3000 szt.).

Minigun

Minigun (działko obrotowe)
Oryginalny opis angielski: A Rockwell CZ53 Personal Minigun. A multi-barrelled chaingun firing 5mm ammunition at over 60,000 RPM.
Oryginalny opis polski: Osobiste działko obrotowe CZ53 firmy Rockwell. Po prostu zasilany taśmowo wielolufowy ciężki karabin maszynowy, zdolny do wystrzelenia w ciągu minuty ponad 60.000 pocisków kalibru 5 mm.
Min. siła: 7
Zasięg: 35
Obrażenia: 7-11
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 120 5mm JHP/AP
Waga: 31
Komentarz: Ciężkie, nieporęczne, małe obrażenia, zużywa mnóstwo pocisków. Ale nigdy nie mogłem zrozumieć dlaczego takie coś ma być "mini".

Avenger Minigun

Avenger Minigun (działko obrotowe Avenger)
Oryginalny opis angielski: Rockwell designed the Avenger as the replacement for their aging CZ53 Personal Minigun. The Avenger's design improvements include improved, gel-fin, cooling and chromium plated barrel-bores. This gives it a greater range and lethality.
Oryginalny opis polski: Firma Rockwell zaprojektowała Avengera jako następcę starzejącego się modelu CZ53. Ulepszenia to m.in. lepszy system chłodzenia i lufy pokryte chromem. Dzięki nim broń jest bardziej zabójcza i ma większy zasięg.
Min. siła: 7
Zasięg: 40
Obrażenia: 10-14
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 120 5mm JHP/AP
Waga: 31
Komentarz: Jedyny jej atut to zwiększony zasięg. Także bardzo ciężka, niepraktyczna, pociskożerna i mało skuteczna, ale bardzo popularna i jej spieniężanie jest bardzo opłacalne :).

Vindicator Minigun

Vindicator Minigun (działko obrotowe Vindicator)
Oryginalny opis angielski: The German Rheinmetal AG company created the ultimate minigun. The Vindicator throws over 90,000 caseless shells per minute down its six carbon-polymer barrels. As the pinnacle of Teutonic engineering skill, it is the ultimate hand-held weapon.
Oryginalny opis polski: Najlepsze z dostępnych działek obrotowych wyprodukowała niemiecka firma Rheinmetal AG. 6 węglowo-polimerowych luf może wystrzelić 90000 pocisków na minutę. To najpotężniejsza dostępna broń ręczna.
Min. siła: 7
Zasięg: 30
Obrażenia: 14-19
Punkty ruchu:
Magazynek: 100 4.7mm
Waga: 30
Komentarz: Niektórzy uważają, że jest lepszy od Bozara. Ma jednak mniejszy zasięg, droższą, mniej dostępną i szybciej zużywaną amunicję i przede wszystkim - zadaje mniejsze obrażenia!

Flamer

Flamer (miotacz ognia)
Oryginalny opis angielski: A Flambe 450 model flamethrower, varmiter variation. Fires a short spray of extremely hot, flamable liquid. Requires specialized fuel to work properly.
Oryginalny opis polski: Miotacz ognia Flambe 450, odmiana przeznaczona do polowań na drobną zwierzynę. Miota krótkie strugi bardzo gorącej, łatwopalnej cieczy. Wymaga specjalnego paliwa.
Min. siła: 6
Zasięg: 5
Obrażenia: 45-90
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 5 Flamethrower Fuel (MK I)
Waga: 18
Komentarz: Bardzo polubiłem tą broń. Jeżeli się ją wcześnie znajdzie i ulepszy za darmo w New Reno, to sieje zniszczenie :) Potem staje się bezużyteczna. A do tego bardzo ciężka.

Improved Flamer

Improved Flamer (ulepszony miotacz ognia)
Oryginalny opis angielski: A Flambe 450 model flamethrower, varmiter variation. Fires a short spray of extremely hot, flamable liquid. Requires specialized fuel to work properly. This model has been modified to fire a hotter mixture which causes greater combustibility
Oryginalny opis polski: Miotacz ognia Flambe 450, odmiana przeznaczona do polowań na drobną zwierzynę. Wymaga specjalnego paliwa, a ten model został zmodyfikowany w celu umożliwienia korzystania z lepiej palnej i gorętszej mieszanki.
Min. siła: 6
Zasięg: 5
Obrażenia: 45-90
Punkty ruchu: 6B
Magazynek: 5 Flamethrower Fuel (MK II)
Waga: 29
Komentarz: Jak już mówiłem, pożądna broń. Można się fajnie pobawić obserwując płonących ludzi :)

Rocket Launcher

Rocket Launcher (bazooka)
Oryginalny opis angielski: A rockwell BigBazooka rocket launcher. With the deluxe 3 lb. trigger. Fires AP or Explosive Rockets.
Oryginalny opis polski: Bazooka firmy Rockwell, wersja luksusowa z ważącym 1,5 kg mechanizmem spustowym. Wystrzeliwuje pociski przeciwpancerne i burzące.
Min. siła: 6
Zasięg: 40
Obrażenia: 35-100
Punkty ruchu: 6P
Magazynek: 1 Explosive/AP Rocket
Waga: 18
Komentarz: Nie przepadałem za tą bronią. Nie należy się od niej spodziewać zbyt wiele, ale może dostarczyć fajnej rozrywki.

Objaśnienie:
P - pojedynczy strzał
B - strzał serią (od burst)

Uwaga: Cechy broni mogą się zmieniać w zależności od cech strzelającego.

<< EKWIPUNEK FALLOUT 2