AMUNICJA (Ammo)
BB's BB's (śrut)
Oryginalny opis angielski: A package of BB's from before the war. In excellent condition. Stainless steel.
Oryginalny opis polski: Pochodzący sprzed Wojny śrut do wiatrówki, w doskonałym stanie. Nierdzewna stal.
AC Mod: 0
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 2

10mm JHP 10mm JHP (amunicja 10 mm JHP)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 10mm, jacketed hollow-points.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Kaliber 10 mm, pociski półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem.
AC Mod: 0
DR Mod: 25
Dmg Mod: 2/1
Waga: 1

10mm AP 10mm AP (amunicja 10 mm AP)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 10mm, armor piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Pociski przeciwpancerne kaliber 10 mm.
AC Mod: 0
DR Mod: -25
Dmg Mod: 1/2
Waga: 1

14mm AP 14mm AP (amunicja 14 mm AP)
Oryginalny opis angielski: Large caliber ammunition. 14mm armor piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja wielkokalibrowa. Pociski przeciwpancerne 14 mm.
AC Mod: 0
DR Mod: -50
Dmg Mod: 1/2
Waga: 1

44 Magnum JHP .44 Magnum JHP (amunicja 0,44 cala Magnum JHP)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, hollow-points.
Oryginalny opis polski: Pociski kaliber 0,44 Magnum, półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem.
AC Mod: 0
DR Mod: 20
Dmg Mod: 2/1
Waga: 1

44 magnum FMJ .44 magnum FMJ (amunicja 0,44 cala Magnum FMJ)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, full metal jacket.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 0,44 cala Magnum, pociski pełnopłaszczowe.
AC Mod: 0
DR Mod: -20
Dmg Mod: 1/1
Waga: 2

12 ga. Shotgun Shells 12 ga. Shotgun Shells (amunicja kal. 12)
Orginalny opis: Shotgun ammunition. This particular ammo is marked: "12-gauge shells, not for use by children under the age of 3."
Oryginalny opis polski: Naboje do strzelby wagomiarowego kalibru 12. Na paczce widnieje napis: 'amunicja kal. 12, nie do użytku przez dzieci poniżej 3 lat'.
AC Mod: -10
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 1

45 Caliber .45 Caliber (amunicja .45)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. .45 Caliber.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru .45.
AC Mod: 0
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 1

9mm 9mm (9mm)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 9mm.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 9mm.
AC Mod: 0
DR Mod: 10
Dmg Mod: 1/2
Waga: 1

9mm ball 9mm ball (amunicja 9 mm Parabellum)
Oryginalny opis angielski: A collection of ancient 9x19mm rounds. Heavy grease to preserve them from the environment. Standerd bullets.
Oryginalny opis polski: Antyczna amunicja kalibru 9 mm Parabellum. Gruba warstwa smaru zabezpiecza ją przed wilgocią. Pociski standardowe.
AC Mod: 0
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 2

7.62mm 7.62mm (7.62mm)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 7.62mm.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 7.62mm.
AC Mod: -5
DR Mod: -10
Dmg Mod: 1/1
Waga: 1

223 FMJ .223 FMJ (amunicja 5,56 mm FMJ)
Oryginalny opis angielski: A case of ammunition .223 caliber, Full Metal Jacket.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 5,56 mm, pociski pełnopłaszczowe.
AC Mod: -20
DR Mod: -20
Dmg Mod: 1/1
Waga: 2

5mm JHP 5mm JHP (amunicja 5 mm JHP)
Oryginalny opis angielski: A brick of small, lightweight ammunition. Caliber: 5mm, jacketed hollow-point.
Oryginalny opis polski: Amunicja małokalibrowa. Pociski 5 mm typu dum-dum, = półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem.
AC Mod: 0
DR Mod: 35
Dmg Mod: 2/1
Waga: 1

5mm AP 5mm AP (amunicja 5 mm AP)
Oryginalny opis angielski: A brick of small caliber ammunition. 5mm armor piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja małokalibrowa. Pociski przeciwpancerne 5 mm.
AC Mod: 0
DR Mod: -35
Dmg Mod: 1/2
Waga: 1

HN Needler Cartridge HN Needler Cartridge (magazynek pistoletu wstrzykującego)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. This cartridge appears to be ammo for the HN Needler Pistol. Each 'bullet' is a small hypodermic designed to inject a target with its contents upon impact.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Ten magazynek wydaje się pasować do pistoletu wstrzykującego - każdy 'nabój' wstrzykuje celowi swoją zawartość w momencie trafienia.
AC Mod: -10
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 1

HN AP Needler Cartridge HN AP Needler Cartridge (magazynek AP pistoletu wstrzykującego)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. This cartridge appears to be armor-piercing ammo for the HN Needler Pistol. The hypodermic tips are made of a strange alloy and are incredibly sharp.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Ten magazynek wydaje się pasować do pistoletu wstrzykującego. Igły tych 'nabojów' zostały wykonane z dziwnego stopu i cechują się wyjątkową ostrością.
AC Mod: -10
DR Mod: 0
Dmg Mod: 2/1
Waga: 1

2mm EC 2mm EC (2mm EC)
Oryginalny opis angielski: Ammunition.
Oryginalny opis polski: Amunicja.
AC Mod: -30
DR Mod: -20
Dmg Mod: 3/2
Waga: 1

4.7mm Caseless 4.7mm Caseless (bezłuskowa amunicja 4.7 mm)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 4.7mm, Caseless.
Oryginalny opis polski: Amunicja bezłuskowa kalibru 4.7 mm.
AC Mod: -5
DR Mod: -10
Dmg Mod: 3/2
Waga: 1

Flamethrower Fuel Flamethrower Fuel (paliwo do miotacza ognia)
Oryginalny opis angielski: A cylinder containing an extremely flammable liquid fuel for flamethrowers.
Oryginalny opis polski: Pojemnik zawierający łatwopalną ciecz służącą jako paliwo do miotaczy ognia.
AC Mod: -20
DR Mod: 25
Dmg Mod: 1/1
Waga: 10

Flamethrower Fuel MKII Flamethrower Fuel MKII (ulepszone paliwo do miotacza ognia)
Oryginalny opis angielski: This flamethrower fuel uses an advenced super-burn mix.
Oryginalny opis polski: To paliwo to specjalna, wyjątkowo wybuchowa mieszanka.
AC Mod: -20
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 10

Explosive Rocket Explosive Rocket (rakieta burząca)
Oryginalny opis angielski: A rocket with large explosive warhead.
Oryginalny opis polski: Rakieta wyposażona w dużą głowicę z ładunkiem wybuchowym.
AC Mod: 0
DR Mod: -25
Dmg Mod: 1/1
Waga: 3

Rocket AP Rocket AP (przeciwpancerna rakieta kumulacyjna)
Oryginalny opis angielski: A rocket shell, with a smaller explosive, but designed to pierce armor plating.
Oryginalny opis polski: Pocisk rakietowy z mniejszą ilością materiału wybuchowego, uformowanego w ładunek kumulacyjny, zdolny do przebicia naprawdę grubego pancerza.
AC Mod: -15
DR Mod: -50
Dmg Mod: 1/1
Waga: 3

Small Energy Cell Small Energy Cell (małe ogniwo energetyczne)
Oryginalny opis angielski: A small, self-contained energy storage unit.
Oryginalny opis polski: Niewielka, autonomiczna jednostka służąca do przechowywania energii.
AC Mod: 0
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 3
Komentarz: Może służyć także jako paliwo do samochodu.

Micro Fusion Cell Micro Fusion Cell (ogniwo termojądrowe)
Oryginalny opis angielski: A medium sized energy production unit. Self-contained fusion plant.
Oryginalny opis polski: Średniej wielkości ogniwo wytwarzające energię w procesie mikrosyntezy termojądrowej. Autonomiczna elektrownia atomowa.
AC Mod: 0
DR Mod: 0
Dmg Mod: 1/1
Waga: 5
Komentarz: Może służyć także jako paliwo do samochodu.

Howitzer Shell Howitzer Shell (łuska do haubicy)
Oryginalny opis angielski: A 75mm Howitzer shell. The casing has mostly corroded away, but you can make out these letters. EXP. 9-25-98.
Oryginalny opis polski: 75 milimetrowa łuska pocisku haubicy. W większości przeżarta rdzą, ale udaje ci się odczytać datę przydatności do użycia. 25-9-98.
Waga: 40
Komentarz: Używane tylko i wyłącznie na haubicy znajdującej się w Sierra Army Depot. Tam też znajduje się jeden egzemplarz tej amunicji.

Objaśnienia:
AC Mod - Armor Class Modulator - Modulator klasy pancarza u przeciwnika.
DR Mod - Damage Resistance Modulator - Modulator odporności na obrażenia u przeciwnika.
Dmg Mod - Damage Modulator - Modulator obrażeń zadawanych przez daną broń.

AP Armor Piercing - pociski przeciwpancerne
FMJ Full Metal Jacket - pociski pełnopłaszczowe
JHP Jacketed Hollow Points - pociski półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem

<< EKWIPUNEK FALLOUT 2