SPRZĘT I NARZĘDZIA (Tools)
Rope Rope (lina)
Oryginalny opis angielski: A strong, thick line. About 45 feet in length.
Oryginalny opis polski: Mocny, gruby sznur. Około 15 metrów długości.
Komentarz: Czasami przydatna, można znaleźć i kupić w wielu miejscach.
Przeznaczenie: Przyda się nam w Krypcie 15 oraz Blasku.
Waga: 12

Lockpicks Lockpicks (wytrychy)
Oryginalny opis angielski: A set of locksmith tools. Includes all the necessary picks and tension wrenches to open conventional pin and tumbler locks.
Oryginalny opis polski: Zestaw narzędzi ślusarskich. Zawiera wszelkie wytrychy i klucze dynamometryczne potrzebne do otwarcia konwencjonalnego zamka.
Komentarz: Przydatne, ale mimo to trzeba pamiętać o zrobieniu save'a przed zabieraniem się za otwieranie zamka. W końcu metalowym wytrychem jeszcze łatwiej jest rozwalić taki zamek niż palcami :).
Przeznaczenie: Lockpick (Otwieranie Zamków)
Waga: 1

Electronic Lockpick Electronic Lockpick (wytrych elektroniczny)
Oryginalny opis angielski: A Wattz Electronics Micromanipulator FingerStuff electronic lockpick. For defeating electronic locks and security devices.
Oryginalny opis polski: Ręczny Mikromanipulator produkcji Wattz Electronics - wytrych przeznaczony do pokonywania elektronicznych zamków i zabezpieczeń.
Komentarz: Wytrych do otwierania drzwi w techniczne zaawansowanych lokacjach np. w Bazie Wojskowej.
Przeznaczenie: Lockpick (Otwieranie Zamków)
Waga: 2

Tool Tool (narzędzia)
Oryginalny opis angielski: A tool set, containing various useful tools, including pliers.
Oryginalny opis polski: Zestaw narzędzi, zawierający przydatne instrumenty.
Komentarz: Pomocne gdzy trzeba coś naprawić.
Przeznaczenie: Repair (Naprawa)
Waga: 2

Water Flask Water Flask (manierka)
Oryginalny opis angielski: A container for the holding and preservation of water or other liquids.
Oryginalny opis polski: Pojemnik służący do przechowywania wody i innych płynów.
Komentarz: Możemy je znaleźć w Krypcie 13.
Przeznaczenie: Dzięki niej przetrwamy na pustyni.
Waga: 2

Radio Radio (radio)
Oryginalny opis angielski: An electronic transmission device, with a very simple, and large, toggle button. It looks like it was recently made and designed for very large hands.
Oryginalny opis polski: Komunikator radiowy produkcji Wattz Electronics, model 2043B. Niezawodny, odporny, w kamuflażu maskującym. Wyposażony w opcjonalny interfejs szeregowy RS-121.
Komentarz: Można kupić w Hub, sporo mają ich również patrole mutantów.
Przeznaczenie: Dzięki niemu możemy odciągnąć strażników w Bazie Wojskowej.
Waga: 6

Bug Bug (pluskwa)
Oryginalny opis angielski: A miniature microphone and transmitting device.
Oryginalny opis polski: Miniaturowy mikrofon i urządzenie nadawcze.
Komentarz: Dostajemy ją od Kiliana by podsłuchać Gizmo.
Przeznaczenie: Nagra rozmowe z Gizmo, wystarczy niepostrzeżenie włożyć mu ją do ekwipunku.
Waga: 2

Tape Recorder Tape Recorder (magnetofon)
Oryginalny opis angielski: A Wattz Electronics Play-It-For-Me tape recorder. Plays and records the standard 30 minute high density Record-It-Once tapes.
Oryginalny opis polski: Przenośny magnetofon Taśman produkcji Wattz Electronics. Odtwarza i nagrywa standardowe, 30-minutowe taśmy Raz-A-Dobrze o wysokiej gęstości.
Komentarz: Dostajemy go od Kiliana by podsłuchać Gizmo.
Przeznaczenie: Nagra rozmowe z Gizmo, wystarczy że będzie w ekwipunku.
Waga: 5

Junk Junk (złom)
Oryginalny opis angielski: A pile of junk parts. A little bit of everything.
Oryginalny opis polski: Kupka starych części. Po trochu wszystkiego.
Komentarz: Trochę to ciężkie ;p
Przeznaczenie: Naprawa pompy w Nekropolis oraz Farm w Audytum.
Waga: 12

Motor Motor (silnik)
Oryginalny opis angielski: A 40-hp electric motor.
Oryginalny opis polski: Silnik elektryczny o mocy 40 KM.
Komentarz: Istnieje tylko w plikach gry.
Przeznaczenie: brak
Waga: 14

Small Piece Of Machinery Small Piece Of Machinery (niewielki element mechaniczny)
Oryginalny opis angielski: You see a Systolic Motivator. This unusual piece of machinery is very small.
Oryginalny opis polski: Jest to motywator skurczowy. To niezwykłe urządzenie jest bardzo małe.
Komentarz: Znajdziemy go w szafce Rhombusa albo wyciągniemy od kwatermistrza w Bractwie Stali.
Przeznaczenie: Naprawa pancerza wspomaganego.
Waga: 1

Field Switch Field Switch (zdalny przełącznik)
Oryginalny opis angielski: An electronic transmission device, with a very simple, and large, toggle button. It looks like it was recently made and designed for very large hands.
Oryginalny opis polski: Elektroniczne urządzenie nadawcze z prostym w obsłudze, dużym przyciskiem. Wygląda na to, że wykonano je niedawno, z myślą o użytkownikach z wielkimi dłońmi.
Komentarz: Nie można go znaleźć w F1. Trochę informacji na temat tego czegoś znajdziesz w Biblii Fallouta 8.
Przeznaczenie: brak
Waga: 1

Psychic Nullifier Psychic Nullifier (niwelator psychiczny)
Oryginalny opis angielski: A strange device, constructed from an odd technology.
Oryginalny opis polski: Tajemnicze urządzenie, wykonane w osobliwej technologii.
Komentarz: Do znalezienia na drugim poziomie krypty pod Katedrą, ma go jeden z "eksperymentów".
Przeznaczenie: Chroni przed mentalnymi atakami mistrza.
Waga: 3

Geiger Counter Geiger Counter (licznik Geigera)
Oryginalny opis angielski: A Wattz Electronics C-Radz model Geiger Counter. Detects the presence and strength of radiation fields.
Oryginalny opis polski: Licznik Geigera produkcji Wattz Electronics, model WID-Rad. Wykrywa obecność i siłę promieniowania.
Komentarz: W zasadzie jest to zbędny bajer, chociaż czasami warto wiedzieć, ile promieni X wpada do naszego ciała :o).
Przeznaczenie: wykrywanie promieniowania
Waga: 4

Stealth Boy Stealth Boy (SkradoBoy)
Oryginalny opis angielski: A RobCo Stealth Boy 3001 personal stealth device. Generates a modulating field that transmits the reflected light from one side of an object to the other.
Oryginalny opis polski: SkradoBoy 3001 - osobiste urządzenie maskujące produkcji firmy RobCo. Wytwarza pole modulujące, które zakrzywia promienie światła wokół osoby użytkownika.
Komentarz: Coś dla wielbicieli gadżetów.
Przeznaczenie: Postać przypomina "ducha", +20% Sneak (Skradanie się)
Waga: 3

Motion Sensor Motion Sensor (detektor ruchu)
Oryginalny opis angielski: A Wattz Electronics C-U model motion sensor. Detects the movement of biological material over a distance of meters using a tuned radar device. Having one in your inventory will also help you avoid outdoor encounters (+20% Outdoorsman skill).
Oryginalny opis polski: Detektor ruchu produkcji Wattz Electronics, model WID-C. Za pomocą specjalnie dostrojonego radaru wykrywa ruch istot żywych z odległości wielu metrów (+20% do Sztuki przetrwania).
Komentarz: Wystarczy mieć w inventory, żeby zadziałał. Bardzo przydatne. Oprócz podwyższonego Outdoorsman można także uruchomić go i zobaczyć, czy plansza została oczyszczona z przeciwników :). Można go znaleźć w Blasku.
Przeznaczenie: wykrywanie ruchu, +20% Outdoorsman (Sztuka Przetrwania)
Waga: 7

Water Chip Water Chip (hydroprocesor)
Oryginalny opis angielski: A water purification control computer system chip. Looks suprisingly like the chip that your Vault needs.
Oryginalny opis polski: Układ elektroniczny sterujący systemem uzdatniania wody. Wygląda uderzająco podobnie do procesora, którego potrzebuje twoja Krypta.
Komentarz: To właśnie jego poszukiwania są jednym z ważniejszych wątków gry.
Przeznaczenie: Naprawa systemy uzdatniania wody w Krypcie 13.
Waga: 3

<< EKWIPUNEK FALLOUT 1