MATERIAŁY WYBUCHOWE (Explosives)
Dynamite Dynamite (dynamit)
Oryginalny opis angielski: A high explosive, consistiong of nitrolycerin mixed with the absorbent substance kiselguhr. Includes a timer.
Oryginalny opis polski: Silny materiał wybuchowy składający się z nitrogliceryny zmieszanej w proporcji 3:1 z substancją chłonną - ziemią okrzemkową. Dołączono do niego zapalnik czasowy.
Komentarz: Można nim wysadzić drzwi, pole siłowe bądź przeszkadzającą nam osobę bez narażenia się innym (wystarczy włozyć komuś do plecaka ;-).
Waga: 5

Plastic Explosives Plastic Explosives (materiały wybuchowe)
Oryginalny opis angielski: A chunk of Cordex, a military brand of plastic explosives. Highly stable, very destructive. Includes a timer.
Oryginalny opis polski: Kawał Cordexu, wojskowego materiału wybuchowego o dużej stabilności i sile niszczącej. Dołączono do niego zapalnik czasowy.
Komentarz: Taki silniejszy dynamit...
Waga: 4