CHEMIKALIA (Chemicals)
STRZYKAWKI I IGŁY
Menu
Stimpak Stimpak (stimpak)
Oryginalny opis angielski: A healing chem. When injected, the chem provides immediate healing of minor wounds.
Oryginalny opis polski: Specyfik leczniczy. Natychmiast po wstrzyknięciu goi drobne rany.
Działanie: +11-19 HP
Komentarz: Najpopularniejszy środek leczniczy.
Waga: brak

Super Stimpak Super Stimpak (superstimpak)
Oryginalny opis angielski: An advanced healing chem. Very powerful. Superstims will cause a small amount of damage after a period of time due to powerful nature of the chemicals used.
Oryginalny opis polski: Zaawansowany specyfik leczniczy o bardzo silnym działaniu. Z racji na swą moc, po upływie pewnego czasu od momentu użycia wywołuje lekkie obrażenia.
Działanie: + 75 HP, potem kilka razy - 3 lub - 6 HP
Komentarz: Leczy dobrze, ale potem powoduje straty HP...
Waga: 1

RadAway RadAway (AntyRad)
Oryginalny opis angielski: A chemical solution that bonds with radiation particles and passes them through your system. Takes time to work.
Oryginalny opis polski: Roztwór chemiczny, który wiąże pierwiastki radioaktywne i wypłukuje je ze sobą z organizmu. Mija nieco czasu, nim zadziała.
Działanie: leczy kilka punktów napromieniowania
Komentarz: Przyda się przy wizycie w Blasku.
Waga: brak

Psycho Psycho (Psycho)
Oryginalny opis angielski: An unique delivery system filled with strange and unknown chemicals of probably military origin. It is supposed to increase the combat potential of a soldier.
Oryginalny opis polski: Unikalny system wstrzykiwania, napełniony niezidentyfikowanymi specyfikami, prawdopodobnie produkcji wojskowej. Ich zadaniem jest zwiększanie potencjału bojowego użytkownika.
Działanie: tymczasowo + 3 AG, - 2 IN, + 50 Damage Resistance, potem tymczasowo - 3 AG, - 50 Damage Resistance
Komentarz: Silny narkotyk. Jeżeli używasz drugów i wisi ci inteligencja, to jest to coś 4U.
Waga: brak

INNE
Menu
Antidote Antidote (antidotum)
Oryginalny opis angielski: A bottle containing a home-brewed antidote for poison. A milky liquid with floating pieces of radscorpion flesh.
Oryginalny opis polski: Butelka zawierająca domowej roboty odtrutkę na jad - przypominający mleko płyn, w którym pływają skrawki mięsa radskorpiona.
Działanie: leczy kilka punktów zatrucia
Komentarz: Potrafi ją robić z ogonów radscorpionów Razlo w Cienistych Piaskach.
Waga: 1

Buffout Buffout (Wygrzew)
Oryginalny opis angielski: Highly advanced steroids. While in effect, they increase strength and reflexes. Very addictive.
Oryginalny opis polski: Wysoce zaawansowane sterydy. Czasowo zwiększają siłę i poprawiają refleks. Silnie uzależniające.
Działanie: tymczasowo + 2 ST, + 2 AG, + 3 EN, potem tymczasowo - 2 ST, - 2 AG, - 3 EN
Komentarz: Jeżeli uważasz, żeby się nie uzależnić i brakuje Ci kilku punktów ST i PE do 10, to jest to coś dla Ciebie.
Waga: brak

Mentats Mentats (Mentaty)
Oryginalny opis angielski: A pillbox of mind-altering chems. Increases memory related functions, and speeds other mental processes. Highly addictive.
Oryginalny opis polski: Tabletki modyfikujące funkcjonowanie mózgu. Poprawiają pracę pamięci i przyspieszają inne procesy umysłowe. Silnie uzależniające.
Działanie: tymczasowo + 2 IN, + 2 PE, + 1 CH, potem tymczasowo - 2 IN, - 2 PE, - 1 CH
Komentarz: Czasami warto wziąć jeżeli ma się inteligencję niższą niż 10, umożliwia to wykonanie kilku questów i wzięcie kilku perków (kiedy pojawi ci się level z możliwością wzięcia perka wymagającego dużej IN, weź mentatsa).
Waga: brak

Rad-X Rad-X (Rad-X)
Oryginalny opis angielski: Anti-radiation chems to be taken before exposure. No known side effects.
Oryginalny opis polski: Specyfik antyradiacyjny (uwaga, należy stosować go PRZED wystawieniem się na promieniowanie). Brak znanych efektów ubocznych.
Działanie: tymczasowo + 50 Radiation Resistance
Komentarz: Doskonały specyfik. Weź przed wejściem do Blasku.
Waga: brak

Objaśnienia:
ST - siła (strength)
PE - percepcja (perception)
EN - wytrzymałość (endurance)
CH - charyzma (charisma)
IN - inteligencja (intelligence)
AG - zręczność (agility)
AP - punkty akcji (action points)
Damage Resistance - odporność na uderzenia
Radiation Resistance - odporność na promieniowanie

<< EKWIPUNEK FALLOUT 1