AMUNICJA (Ammo)
BB's BB's (śrut)
Oryginalny opis angielski: A package of BB's from before the war. In excellent condition. Stainless steel.
Oryginalny opis polski: Pochodzący sprzed Wojny śrut do wiatrówki, w doskonałym stanie. Nierdzewna stal.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian

10mm JHP 10mm JHP (amunicja 10 mm JHP)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 10mm, jacketed hollow-points.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Kaliber 10 mm, pociski półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia:+25%

10mm AP 10mm AP (amunicja 10 mm AP)
Oryginalny opis angielski: Ammunition. Caliber: 10mm, armor piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja. Pociski przeciwpancerne kaliber 10 mm.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: -25%

14mm AP 14mm AP (amunicja 14 mm AP)
Oryginalny opis angielski: Large caliber ammunition. 14mm armor piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja wielkokalibrowa. Pociski przeciwpancerne 14 mm.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: -50%

44 Magnum JHP .44 Magnum JHP (amunicja 0,44 cala Magnum JHP)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, hollow-points.
Oryginalny opis polski: Pociski kaliber 0,44 Magnum, półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia:+25%

44 magnum FMJ .44 magnum FMJ (amunicja 0,44 cala Magnum FMJ)
Oryginalny opis angielski: A brick of ammunition, .44 magnum caliber, full metal jacket.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 0,44 cala Magnum, pociski pełnopłaszczowe.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: -20%

12 ga. Shotgun Shells 12 ga. Shotgun Shells (amunicja kal. 12)
Orginalny opis: Shotgun ammunition. This particular ammo is marked: "12-gauge shells, not for use by children under the age of 3."
Oryginalny opis polski: Naboje do strzelby wagomiarowego kalibru 12. Na paczce widnieje napis: 'amunicja kal. 12, nie do użytku przez dzieci poniżej 3 lat'.
Przebicie: -10%
Obrażenia: bez zmian

9mm ball 9mm ball (amunicja 9 mm Parabellum)
Oryginalny opis angielski: A collection of ancient 9x19mm rounds. Heavy grease to preserve them from the environment. Standerd bullets.
Oryginalny opis polski: Antyczna amunicja kalibru 9 mm Parabellum. Gruba warstwa smaru zabezpiecza ją przed wilgocią. Pociski standardowe.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian

223 FMJ .223 FMJ (amunicja 5,56 mm FMJ)
Oryginalny opis angielski: A case of ammunition .223 caliber, Full Metal Jacket.
Oryginalny opis polski: Amunicja kalibru 5,56 mm, pociski pełnopłaszczowe.
Przebicie: -20%
Obrażenia: -20%

5mm JHP 5mm JHP (amunicja 5 mm JHP)
Oryginalny opis angielski: A brick of small, lightweight ammunition. Caliber: 5mm, jacketed hollow-point.
Oryginalny opis polski: Amunicja małokalibrowa. Pociski 5 mm typu dum-dum, półpłaszczowe z wydrążonym wierzchołkiem.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia:+35%

5mm AP 5mm AP (amunicja 5 mm AP)
Oryginalny opis angielski: A brick of small caliber ammunition. 5mm armor piercing.
Oryginalny opis polski: Amunicja małokalibrowa. Pociski przeciwpancerne 5 mm.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: -35%

Flamethrower Fuel Flamethrower Fuel (paliwo do miotacza ognia)
Oryginalny opis angielski: A cylinder containing an extremely flammable liquid fuel for flamethrowers.
Oryginalny opis polski: Pojemnik zawierający łatwopalną ciecz służącą jako paliwo do miotaczy ognia.
Przebicie: -20%
Obrażenia:+25%

Explosive Rocket Explosive Rocket (rakieta burząca)
Oryginalny opis angielski: A rocket with large explosive warhead.
Oryginalny opis polski: Rakieta wyposażona w dużą głowicę z ładunkiem wybuchowym.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: -25%

Rocket AP Rocket AP (przeciwpancerna rakieta kumulacyjna)
Oryginalny opis angielski: A rocket shell, with a smaller explosive, but designed to pierce armor plating.
Oryginalny opis polski: Pocisk rakietowy z mniejszą ilością materiału wybuchowego, uformowanego w ładunek kumulacyjny, zdolny do przebicia naprawdę grubego pancerza.
Przebicie: -15%
Obrażenia: -50%

Small Energy Cell Small Energy Cell (małe ogniwo energetyczne)
Oryginalny opis angielski: A small, self-contained energy storage unit.
Oryginalny opis polski: Niewielka, autonomiczna jednostka służąca do przechowywania energii.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian

Micro Fusion Cell Micro Fusion Cell (ogniwo termojądrowe)
Oryginalny opis angielski: A medium sized energy production unit. Self-contained fusion plant.
Oryginalny opis polski: Średniej wielkości ogniwo wytwarzające energię w procesie mikrosyntezy termojądrowej. Autonomiczna elektrownia atomowa.
Przebicie: bez zmian
Obrażenia: bez zmian

<< EKWIPUNEK FALLOUT 1